ماشین آلات و تجهیزات دوخت مناسب با کار شما

در این قسمت کاربران محترم می‌توانند نوعِ کالای مورد نظر خود برای دوخت را مشاهده نمایند. با کلیک بر روی هر کدام از آیتم‌ها، صفحه‌ی راهنمای تولید و دوخت محصول برای شما گشوده خواهد شد. در صفحه‌ی باز شده می‌توانید انواع دستگاه‌ها، چرخ‌های خیاطی،‌ پِرِس‌ها و سایر تجهیزات مربوط و لازم برای تولید کالای مورد نظر خود را بررسی نمایید تا بتوانید به کمک ما کیفیت خرید خود را افزایش دهید. در صورت وجود هرگونه پرسش می‌توانید آن را از طریق تماس با ما در میان بگذارید.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید کیف چرمی

ماشین‌آلات دوخت کیف چرمی

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور راه‌اندازی خط تولید کیف چرمی معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع پِرِس‌ها، چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید مبلمان

ماشین‌آلات دوخت مبلمان

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور راه‌اندازی خط تولید مبلمان معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع پرس‌های دکمه، دکمه کوب‌ها چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید کفش مردانه

ماشین‌آلات دوخت کفش

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور راه‌اندازی خط تولیدکفش چرمی معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع پِرِس‌ها، چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید کُت مردانه

ماشین‌آلات تولید و دوخت کُت مردانه

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور راه‌اندازی خط تولید کُت مردانه معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع پِرِس‌ها، اتوها، چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید پیراهن

ماشین‌آلات دوخت پیراهن

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور راه‌اندازی خط تولید پیراهن معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع پِرِس‌ها، اتوها، چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید تجهیزات داخلی خودرو

ماشین‌آلات دوخت تجهیزات داخلی خوردو

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور راه‌اندازی خط تولید تجهیزات داخلی خودرو معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید کیسه و کیف‌های کنفی

ماشین‌آلات دوخت انواع کیسه، کیف، جامبوبگ و گونی

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور راه‌اندازی خط تولید انواع کیسه، کیف، جامبوبگ و گونی معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید چمدان

ماشین‌آلات دوخت چمدان

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور راه‌اندازی خط تولید چمدان معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید مانتو

ماشین‌آلات دوخت مانتو

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور راه‌اندازی خط تولیدمانتو معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع پِرِس‌ها، اتوها، چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید شلوار جین

ماشین‌آلات دوخت شلوار جین

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور راه‌اندازی خط تولید شلوار جین معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع پِرِس‌ها، اتوها، چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید شلوار پارچه‌ای

ماشین‌آلات دوخت شلوار پارچه‌ای

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور راه‌اندازی خط تولید شلوار پارچه‌ای معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع پِرِس‌ها، اتوها، چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید کالای آشپزخانه

ماشین‌آلات تولید کالای آشپزخانه

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور راه‌اندازی خط تولید کالای آشپزخانه معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع قیچی‌ها، چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید زیر پوش مردانه

ماشین‌آلات دوخت زیر پوش مردانه

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور راه‌اندازی خط تولید زیر پوش مردانه معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید پولو شرت

ماشین‌آلات دوخت پولو شرت

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور راه‌اندازی خط تولید تی‌شرت پولو معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع پِرِس‌ها، اتوها، چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید تی‌شرت

ماشین‌آلات دوخت تی‌شرت

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور راه‌اندازی خط تولید تی‌شرت معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع پِرِس‌ها، اتوها، چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید دامن

ماشین‌آللات دوخت دامن

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور راه‌اندازی خط تولید دامن معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع اتوها، چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید لباس زیر زنانه

ماشین‌آلات دوخت لباس زیر زنانه

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور راه‌اندازی خط تولید لباس زیر زنانه معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع پِرِس‌ها، اتوها، چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید جوراب

ماشین‌آلات دوخت جوراب

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور راه‌اندازی خط تولید جوراب معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع پِرِس‌ها، اتوها، چرخ‌های خیاطی، ماشین‌های بافت و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید لباس شنا

ماشین‌آلات دوخت لباس شنا

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور راه‌اندازی خط تولید لباس ورزشی و شنا معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع پِرِس‌ها، اتوها، چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید شورت مردانه

ماشین‌آلات تولید شورت مردانه

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور راه‌اندازی خط تولید شُرت مردانه معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید شال

ماشین‌آلات دوخت شال

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور راه‌اندازی خط تولید شال معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع دستگاه‌های ریشه‌زنی، چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید روسری

ماشین‌آلات دوخت روسری

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور راه‌اندازی خط تولید روسری معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید دستکش

ماشین‌آلات دوخت دستکش

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور راه‌اندازی خط تولید دستکش معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید کلاه

ماشین‌آلات دوخت کلاه

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور راه‌اندازی خط تولید کلاه معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع پِرِس‌ها، اتوها، چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید هوله

ماشین‌آلات دوخت حوله

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید هوله معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید کیف‌های تبلیغاتی

ماشین‌آلات دوخت کیف‌های تبلیغاتی

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید کیف‌های تبلیغاتی معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید پاراگلایدر

ماشین‌آلات دوخت چترهای نجات و پاراگلایدر

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید پارالایدر و چترهای نجات معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید زین اسب

ماشین‌آلات دوخت زین اسب

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید زین اسب و ابزار مربوط دیگر معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید کالای خواب

ماشین‌آلات دوخت کالای خواب

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور راه‌اندازی خط تولید کالای خواب معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع پِرِس‌ها، تجهیزات بسته‌بندی، پُر کردن، دور دوزی، چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید هودی و سویشرت

ماشین‌آلات دوخت هودی و انواع سوییشرت

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور راه‌اندازی خط تولیدسویشرت معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع پِرِس‌ها، اتوها، چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید هد بند

ماشین‌آلات دوخت هد بند

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور راه‌اندازی خط تولید انواع هد بند معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع دستگاه‌های بافندگی، چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید عروسک

ماشین‌آلات دوخت عروسک

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید عروسک معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید پالتو

ماشین‌آلات دوخت پالتو

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور راه‌اندازی خط تولید پالتو معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع پِرِس‌ها، اتوها، چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور دوخت کمربند ایمنی خودرو

ماشین‌آلات دوخت کمربند ایمنی خودرو

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور دوخت کمربند ایمنی خودرو معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع چرخ‌های خیاطی مناسب این نوع دوخت می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید کتانی

ماشین‌آلات تولید کفش کتانی

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور راه‌اندازی خط تولید کفش کتانی معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع پِرِس‌ها، اتوها، چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید چادر و خیمه

ماشین‌آلات تولید انواع چادر مسافرتی و خیمه

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید انواع چادر مسافرتی معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید کیف‌های اسلحه و تجهیزات نظامی

ماشین‌آلات دوخت کیف‌های اسلحه و تجهیزات نظامی

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید انواع کیف اسلحه و تجهیزات نظامی معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید کالای پزشکی

ماشین‌آلات تولید کالای پزشکی

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور راه‌اندازی خط تولید کالای پزشکی معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع پِرِس‌ها، اتوها، چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور قلاب‌دوزی

ماشین‌آلات قلاب‌دوزی

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور قلاب‌دوزی معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع چرخ‌های خیاطی مناسب جهت این کار می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید پادری و اقلام مشابه

ماشین‌آلات تولید پادری و اقلام مشابه

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید پادری و سایر اقلام مشابه دیگر معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید انواع توپ‌ها

ماشین‌آلات تولید انواع توپ‌ها

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید انواع توپ ورزشی معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع پِرِس‌ها، اتوها، چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید بالُن

ماشین‌آلات دوخت بالُن

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید بالُن معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع پِرِس‌ها، اتوها، چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید کمربند

ماشین‌آلات تولید کمربند

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور راه‌اندازی خط تولید کمربند معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.
ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید کاور اتومبیل

ماشین‌آلات تولید کاور اتومبیل

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید کاور و چادر اتومبیل معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.

ماشین‌آلات دوخت اِیربگ‌های اتومبیل

در این قسمت تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز به‌منظور تولید اِیربگ‌های اتومبیل معرفی و بررسی خواهند گردید. این ماشین‌آلات شامل انواع چرخ‌های خیاطی و سایر ماشین‌آلات دوخت و برش می‌باشند.