نوار آب بندی و درزبندی

نوار آب بندی و درزبندی نوار آب بندی به نواری گفته می شود که به وسیله آن درزهای موجود در

نوار آب بندی و درزبندی

نوار آب بندی به نواری گفته می شود که به وسیله آن درزهای موجود در لباس های پزشکی، چادرهای مسافرتی و کیسه های خواب و تمامی مواردی که احتیاج به این است که درزهای لباس یا پارچه را آب بندی کند، استفاده می شود.

استفاده از این نوار باعث می گردد تا با عایق بندی درزهای پارچه اب به لایه های پایینی و درون لباس یا پارچه نشت نکند.

از این نوار در لباس های نظامی، پزشکی و کوهنوردی استفاده می شود.