صفحه اصلی > ابزار > سوزن چرخ خیاطی

نمایش 1–15 از 70 نتیجه

سوزن چرخ خیاطی خانگی ارگان سایز ۱۰

سوزن چرخ خیاطی خانگی ارگان سایز ۱۰ به منظور دوخت در چرخ خیاطی های گلدوزی کاربرد دارد. انتخاب نوع سوزن

سوزن چرخ خیاطی خانگی ارگان سایز 11

سوزن چرخ خیاطی خانگی ارگان سایز ۱۱ به منظور دوخت در چرخ خیاطی های گلدوزی کاربرد دارد. انتخاب نوع سوزن

سوزن چرخ خیاطی خانگی ارگان سایز ۱۲

سوزن چرخ خیاطی خانگی ارگان سایز ۱۲ به منظور دوخت در چرخ خیاطی های گلدوزی کاربرد دارد. انتخاب نوع سوزن

سوزن چرخ خیاطی خانگی ارگان سایز ۱۶

سوزن چرخ خیاطی خانگی ارگان سایز ۱۶ به منظور دوخت در چرخ خیاطی های گلدوزی کاربرد دارد. انتخاب نوع سوزن

سوزن چرخ خیاطی خانگی ارگان سایز ۱۸

سوزن چرخ خیاطی خانگی ارگان سایز ۱۸ به منظور دوخت در چرخ خیاطی های گلدوزی کاربرد دارد. انتخاب نوع سوزن

سوزن چرخ خیاطی دکمه دوز ارگان سایز 10

سوزن چرخ خیاطی دکمه دوز ارگان سایز 10 به منظور دوخت در چرخ خیاطی های دو پایه صنعتی کاربرد دارد.

سوزن چرخ خیاطی دکمه دوز ارگان سایز ۱۲

سوزن چرخ خیاطی دکمه دوز ارگان سایز ۱۲ به منظور دوخت در چرخ خیاطی های دو پایه صنعتی کاربرد دارد.

سوزن چرخ خیاطی دکمه دوز ارگان سایز ۱۴

سوزن چرخ خیاطی دکمه دوز ارگان سایز ۱۴ به منظور دوخت در چرخ خیاطی های دو پایه صنعتی کاربرد دارد.

سوزن چرخ خیاطی دکمه دوز ارگان سایز ۱۶

سوزن چرخ خیاطی دکمه دوز ارگان سایز ۱۶ به منظور دوخت در چرخ خیاطی های دو پایه صنعتی کاربرد دارد.

سوزن چرخ خیاطی دکمه دوز ارگان سایز ۱۸

سوزن چرخ خیاطی دکمه دوز ارگان سایز ۱۸ به منظور دوخت در چرخ خیاطی های دو پایه صنعتی کاربرد دارد.

سوزن چرخ خیاطی دکمه دوز ارگان سایز ۲۰

سوزن چرخ خیاطی دکمه دوز ارگان سایز ۲۰ به منظور دوخت در چرخ خیاطی های دو پایه صنعتی کاربرد دارد.

سوزن چرخ خیاطی دو پایه ارگان سایز 16

سوزن چرخ خیاطی دو پایه ارگان سایز 16 به منظور دوخت در چرخ خیاطی های دو پایه صنعتی کاربرد دارد.

سوزن چرخ خیاطی دو پایه ارگان سایز 18

سوزن چرخ خیاطی دو پایه ارگان سایز 18 به منظور دوخت در چرخ خیاطی های دو پایه صنعتی کاربرد دارد.

سوزن چرخ خیاطی دو پایه ارگان سایز 20

سوزن چرخ خیاطی دو پایه ارگان سایز 20 به منظور دوخت در چرخ خیاطی های دو پایه صنعتی کاربرد دارد.

سوزن چرخ خیاطی دو پایه ارگان سایز ۲۱

سوزن چرخ خیاطی دو پایه ارگان سایز ۲۱ به منظور دوخت در چرخ خیاطی های دو پایه صنعتی کاربرد دارد.

سوزن چرخ خیاطی

تمامی کسانی که با چرخ خیاطی کار می کنند باید با انواع سوزن آشنایی داشته باشند. سوزن ها بسته به نوع دستگاه دوخت، نوع نخ، نوع پارچه و … متفاوت هستند.

انواع سوزن

سوزن ها را بر اساس کاربرد می توان به دسته های متفاوتی تقسیم بندی کرد:

۱- DB: سوزن های ته گرد و بلندی هستند که به منظور استفاده در چرخ های راسته دوز به کار گرفته می شوند.

۲- DC: سوزن های ته گرد و کوتاه هستند که در ماشین های دوخت سردوزی مورد استفاده قرار می گیرند.

۳- DV: سوزن هایی هستند که در چرخ های میان دوز استفاده می شوند.

۴- TV: سوزن هایی هستند که برای چرخ های سه سوزنه استفاده می شوند.

۵- TQ: سوزن های مناسب جهت ماشین های دوخت دکمه دوز

۶- DP: سوزن های مناسب جهت چرخ های خیاطی دو پایه و مادگی

۷- HA: سوزن های مناسب جهت چرخ های خیاطی خانگی

همچنین سوزن ها بر اساس نوک سوزن با یکدیگر متفاوت می باشند. سوزن های معمولی دارای نوک های تیز می باشند. به علت آنکه سوزن های نوک تیز پارچه های نازک را سوراخ می کنند از سوزن های نوک گرد استفاده می شوند.

معمولا شماره های سوزن از ۷ تا ۲۴ موجود می باشد که سوزن های با شماره های پایین تر جهت پارچه های نازک تر و سوزن های با شماره های بالاتر جهت پارچه های ضخیم تر مورد استفاده قرار می گیرند.