صفحه اصلی > ابزار > نخ > نخ‌های سر کیسه‌دوزی

در حال نمایش 7 نتیجه

نخ دستگاه سر کیسه دوزی ۲۰۰ گرمی رنگ بنفش

موجود در رنگ‌های متنوع وک با وزن خالص ۲۰۰ گرم مناسب جهت دوخت انواع کیسه‌های مختلف

نخ دستگاه سر کیسه دوزی ۲۰۰ گرمی رنگ سبز سیدی

موجود در رنگ‌های متنوع وک با وزن خالص ۲۰۰ گرم مناسب جهت دوخت انواع کیسه‌های مختلف

نخ دستگاه سر کیسه دوزی ۲۰۰ گرمی رنگ سبز نیروی انتظامی

موجود در رنگ‌های متنوع وک با وزن خالص ۲۰۰ گرم مناسب جهت دوخت انواع کیسه‌های مختلف

نخ دستگاه سر کیسه دوزی ۲۰۰ گرمی رنگ سرمه ای

موجود در رنگ‌های متنوع وک با وزن خالص ۲۰۰ گرم مناسب جهت دوخت انواع کیسه‌های مختلف

نخ دستگاه سر کیسه دوزی ۲۰۰ گرمی رنگ سفید

موجود در رنگ‌های متنوع وک با وزن خالص ۲۰۰ گرم مناسب جهت دوخت انواع کیسه‌های مختلف

نخ دستگاه سر کیسه دوزی ۲۰۰ گرمی رنگ قرمز

موجود در رنگ‌های متنوع وک با وزن خالص ۲۰۰ گرم مناسب جهت دوخت انواع کیسه‌های مختلف

نخ دستگاه سر کیسه دوزی ۲۰۰ گرمی رنگ لاکی

موجود در رنگ‌های متنوع وک با وزن خالص ۲۰۰ گرم مناسب جهت دوخت انواع کیسه‌های مختلف