اتو پرس مخصوص آستین پیراهن مکپی مدل ۸۵۰۶ -۲۰۷.۱۷

اتوی پرس مخصوص آستین پیراهن جهت اتوی پس از دوخت و برای انتهای کار، مناسب برای استفاده در مزون‌­ها و

اتو پرس مخصوص آستین و حلقه آستین پیراهن مکپی مدل ۸۵۰۶ -۵۰۶.۱۷

اتوی پرس مخصوص آستین و حلقه آستین پیراهن جهت اتوی پس از دوخت و برای انتهای کار، مناسب برای استفاده

اتو پرس مخصوص بدنه‌ی اصلی پیراهن مکپی مدل ۸۵۲۴ -۵۰۶.۱۷

اتوی پرس مخصوص بدنه‌ی اصلی جلو و پشت پیراهن پس از دوخت و برای انتهای کار، مناسب برای استفاده در

اتو پرس مخصوص بدنه‌ی اصلی، گردن و شانه پیراهن مکپی مدل ۸۵۰۶ -۵۰۶.۱۷

اتوی پرس مخصوص پرس هم‌زمان بدنه‌ی اصلی، گردن و شانه‌ی پیراهن، معمولی و اسلیم فیت، جهت اتوی پس از دوخت

اتو پرس مخصوص یقه و سرآستین پیراهن مکپی مدل ۸۵۲۶ -۵۶۵.۱۷

اتوی پرس مخصوص یقه و سرآستین پیراهن جهت اتوی پس از دوخت و برای انتهای کار، مناسب برای استفاده در

اتوی مانکنی مخصوص اتمام کار پیراهن مکپی مدل ۳۸۹.۲۱

اتوی مانکنی مخصوص اتمام کار پیراهن پس از دوخت و برای انتهای کار. دستگاهی الکتروپنوماتیکی به‌منظور پرس هم‌زمان بدنه‌ی اصلی،

دستگاه پیراهن تا کن اتوماتیک مکپی مدل ۱۲۰

دستگاه مخصوص تا کننده‌ی پیراهن در انتهای کار با قابلیت تنظیم ارتفاع با سیلندر گازی، مناسب برای استفاده در مزون‌­ها