میز مکش مستطیلی مکپی مدل ۱۶۷

میز مکش مستطیلی مکپی با قابلیت مَکِشِ پارچه روی میز جهت تسهیل فرآیند اتو، مناسب برای استفاده در مزون‌­ها و

میز مکش مستطیلی مکپی مدل ۹۶۹

میز مکش مستطیلی مکپی با قابلیت مَکِشِ پارچه روی میز جهت تسهیل فرآیند اتو، مناسب برای استفاده در مزون‌­ها و

اتو پرس اتصال شانه به بازو مکپی مدل ۰۰۸۱ -۱۰۴.۲۱

اتو پرس مخصوص محل اتصال شانه به بازو برای پیراهن. دستگاهی الکتروپنوماتیکی مناسب برای استفاده در مزون‌­ها و کارگاه‌­های تولیدی

اتو پرس مخصوص بخش‌های مجزا و منفرد پیراهن مکپی مدل ۹۱۲۰ -۵۵۵.۱۷

اتوی پرس مخصوص بخش‌های مجزا و منفرد پیراهن برای فرآیند پیش از دوخت. دستگاهی الکتروپنوماتیکی مناسب برای استفاده در مزون‌­ها

اتو پرس مخصوص شانه و سرشانه مکپی مدل ۳۲۵۷ -۵۵۵.۱۷

اتوی پرس مخصوص شانه و سرشانه برای فرآیند پیش از دوخت. دستگاهی الکتروپنوماتیکی مناسب برای استفاده در مزون‌­ها و کارگاه‌­های

اتو مخصوص درزهای جانبی و آستین مکپی مدل ۸۵۲۱ -۵۵۵.۱۷

اتو مخصوص درزهای جانبی و آستین. دستگاهی الکتروپنوماتیکی مناسب برای استفاده در مزون‌­ها و کارگاه‌­های تولیدی و موارد حرفه‌­ای و

دستگاه یقه‌بُر و یقه برگردان مکپی مدل ۹۶۹

دستگاهی به‌منظور برگرداندن و برش یقه برای فرآیند پیش از دوخت. دستگاهی الکتروپنوماتیکی مناسب برای استفاده در مزون‌­ها و کارگاه‌­های