پرس جامع مکپی مدل ۹۱۵۳ -۲۰۷.۰۵

پرس جامع برای فرآیند اتوی انواع لباس، دستگاهی الکتروپنوماتیکی با کنترل دستی و مناسب برای استفاده در مزون‌­ها و کارگاه‌­های

پرس چرخ و فلکی مخصوص آستین‌های خارجی کُت مکپی مدل ۴۰۱۶ -۵۰۶.۰۰

پرس چرخ و فلکی مخصوص آستین‌های خارجی کُت برای فرآیند نهایی. دستگاهی با دو قسمت گردان ۱۸۰ درجه پایینی و

پرس چرخ و فلکی مخصوص بخش کناری پشت کُت مکپی مدل ۷۲۶۶ -۵۱۹.۰۰

پرس چرخ و فلکی مخصوص بخش کناری پشت کُت برای فرآیند پیش از دوخت. دستگاهی با دو قسمت گردان ۱۸۰

پرس چرخ و فلکی مخصوص بخش‌های پشت، جلو، چپ و راست کُت مکپی مدل ۶۱۵۳ -۵۱۷.۰۰

پرس چرخ و فلکی مخصوص بخش‌های پشت، جلو، چپ و راست کُت برای فرآیند نهایی. دستگاهی با دو قسمت گردان

پرس چرخ و فلکی مخصوص بخش‌های جانبی پشت کُت مکپی مدل ۶۱۵۶ -۵۱۹.۰۰

پرس چرخ و فلکی مخصوص بخش‌های جانبی پشت کُت برای فرآیند نهایی. دستگاهی با دو قسمت گردان ۱۸۰ درجه پایینی

پرس چرخ و فلکی مخصوص چپ و راست پشت کُت مکپی مدل ۷۲۳۹ -۵۰۷.۰۰

پرس چرخ و فلکی مخصوص چپ و راست پشت کُت برای فرآیند نهایی. دستگاهی با دو قسمت گردان ۱۸۰ درجه

پرس چرخ و فلکی مخصوص چپ و راست جلوی کُت مکپی مدل ۶۱۵۳ -۵۱۹.۰۰

پرس چرخ و فلکی مخصوص چپ و راست پشت کُت برای نهایی. دستگاهی با دو قسمت گردان ۱۸۰ درجه پایینی

پرس فول اتوماتیک مخصوص شانه، سرشانه و آستین کُت مکپی مدل ۲۳۴

پرس فول اتوماتیک مخصوص شانه، سرشانه و آستین کُت به‌منظور تکمیل فرآیند نهایی اتوی کت و ژاکت، دستگاهی فول اتوماتیک

پرس مخصوص آستین کُت زنانه مکپی مدل ۱۹۰.۰۰

پرس مخصوص آستین کُت زنانه به‌منظور تکمیل فرآیند نهایی اتوی کت و ژاکت، دستگاهی اتوماتیک و فوق‌العاده جهت فرم‌دهی اتوی

پرس مخصوص آستین مکپی مدل ۰۹۹۳ -۵۵۵.۰۴

پرس مخصوص آستین به‌منظور تکمیل فرآیند نهایی اتوی لباس کت و ژاکت، دستگاهی الکتروپنوماتیکی با کنترل دستی/ اتوماتیک و مناسب

پرس مخصوص آستین مکپی مدل ۲۴۸.۰۰

پرس مخصوص آستین به‌منظور تکمیل فرآیند نهایی اتوی کت و ژاکت، دستگاهی اتوماتیک و فوق‌العاده جهت فرم‌دهی اتوی قسمت شانه

پرس مخصوص آستین مکپی مدل ۲۴۹.۷۰۰

پرس مخصوص آستین به‌منظور تکمیل فرآیند نهایی اتوی کت و ژاکت، دستگاهی اتوماتیک و فوق‌العاده جهت فرم‌دهی اتوی قسمت شانه

پرس مخصوص آستین‌های خارجی مکپی مدل ۴۰۵۴ -۵۵۵.۰۴

پرس مخصوص آستین‌های خارجی به‌منظور تکمیل فرآیند نهایی اتوی لباس کت و ژاکت، دستگاهی الکتروپنوماتیکی با کنترل دستی/ اتوماتیک و

پرس مخصوص آستین‌های داخلی مکپی مدل ۴۰۵۳ -۵۵۵.۰۴

پرس مخصوص آستین‌های داخلی به‌منظور تکمیل فرآیند نهایی اتوی لباس کت و ژاکت، دستگاهی الکتروپنوماتیکی با کنترل دستی/ اتوماتیک و

پرس مخصوص انسداد آستین‌ مکپی مدل ۸۰۰۹ -۵۵۵.۰۴

پرس مخصوص انسداد خارجی به‌منظور تکمیل فرآیند نهایی اتوی لباس کت و ژاکت، دستگاهی الکتروپنوماتیکی با کنترل دستی/ اتوماتیک و