پرس چرخ و فلکی مخصوص آستین‌های خارجی کُت مکپی مدل ۴۰۱۶ -۵۰۶.۰۰

پرس چرخ و فلکی مخصوص آستین‌های خارجی کُت برای فرآیند نهایی. دستگاهی با دو قسمت گردان ۱۸۰ درجه پایینی و

پرس فول اتوماتیک مخصوص شانه، سرشانه و آستین کُت مکپی مدل ۲۳۴

پرس فول اتوماتیک مخصوص شانه، سرشانه و آستین کُت به‌منظور تکمیل فرآیند نهایی اتوی کت و ژاکت، دستگاهی فول اتوماتیک

پرس مخصوص آستین کُت زنانه مکپی مدل ۱۹۰.۰۰

پرس مخصوص آستین کُت زنانه به‌منظور تکمیل فرآیند نهایی اتوی کت و ژاکت، دستگاهی اتوماتیک و فوق‌العاده جهت فرم‌دهی اتوی

پرس مخصوص آستین مکپی مدل ۰۹۹۳ -۵۵۵.۰۴

پرس مخصوص آستین به‌منظور تکمیل فرآیند نهایی اتوی لباس کت و ژاکت، دستگاهی الکتروپنوماتیکی با کنترل دستی/ اتوماتیک و مناسب

پرس مخصوص آستین مکپی مدل ۲۴۸.۰۰

پرس مخصوص آستین به‌منظور تکمیل فرآیند نهایی اتوی کت و ژاکت، دستگاهی اتوماتیک و فوق‌العاده جهت فرم‌دهی اتوی قسمت شانه

پرس مخصوص آستین مکپی مدل ۲۴۹.۷۰۰

پرس مخصوص آستین به‌منظور تکمیل فرآیند نهایی اتوی کت و ژاکت، دستگاهی اتوماتیک و فوق‌العاده جهت فرم‌دهی اتوی قسمت شانه

پرس مخصوص آستین‌های خارجی مکپی مدل ۴۰۵۴ -۵۵۵.۰۴

پرس مخصوص آستین‌های خارجی به‌منظور تکمیل فرآیند نهایی اتوی لباس کت و ژاکت، دستگاهی الکتروپنوماتیکی با کنترل دستی/ اتوماتیک و

پرس مخصوص آستین‌های داخلی مکپی مدل ۴۰۵۳ -۵۵۵.۰۴

پرس مخصوص آستین‌های داخلی به‌منظور تکمیل فرآیند نهایی اتوی لباس کت و ژاکت، دستگاهی الکتروپنوماتیکی با کنترل دستی/ اتوماتیک و

پرس مخصوص انسداد آستین‌ مکپی مدل ۸۰۰۹ -۵۵۵.۰۴

پرس مخصوص انسداد خارجی به‌منظور تکمیل فرآیند نهایی اتوی لباس کت و ژاکت، دستگاهی الکتروپنوماتیکی با کنترل دستی/ اتوماتیک و

پرس مخصوص خط اتوی حلقه آستین مکپی مدل ۸۰۲۲ -۵۵۵.۰۴

پرس مخصوص خط اتوی حلقه آستین برای ایجاد خط اتوی قسمت حلقه آستین برای فرآیند نهایی اتوی لباس کت و

پرس مخصوص سرشانه‌ی چپ و راست مکپی مدل ۴۳۸۰ -۵۶۰.۰۰

پرس مخصوص سرشانه‌ی چپ و راست به‌منظور تکمیل فرآیند نهایی اتوی لباس کت و ژاکت، دستگاهی الکتروپنوماتیکی با کنترل دستی/