پرس جامع مکپی مدل ۹۱۵۳ -۲۰۷.۰۵

پرس جامع برای فرآیند اتوی انواع لباس، دستگاهی الکتروپنوماتیکی با کنترل دستی و مناسب برای استفاده در مزون‌­ها و کارگاه‌­های

پرس چرخ و فلکی مخصوص بخش کناری پشت کُت مکپی مدل ۷۲۶۶ -۵۱۹.۰۰

پرس چرخ و فلکی مخصوص بخش کناری پشت کُت برای فرآیند پیش از دوخت. دستگاهی با دو قسمت گردان ۱۸۰

پرس چرخ و فلکی مخصوص بخش‌های پشت، جلو، چپ و راست کُت مکپی مدل ۶۱۵۳ -۵۱۷.۰۰

پرس چرخ و فلکی مخصوص بخش‌های پشت، جلو، چپ و راست کُت برای فرآیند نهایی. دستگاهی با دو قسمت گردان

پرس چرخ و فلکی مخصوص بخش‌های جانبی پشت کُت مکپی مدل ۶۱۵۶ -۵۱۹.۰۰

پرس چرخ و فلکی مخصوص بخش‌های جانبی پشت کُت برای فرآیند نهایی. دستگاهی با دو قسمت گردان ۱۸۰ درجه پایینی

پرس چرخ و فلکی مخصوص چپ و راست پشت کُت مکپی مدل ۷۲۳۹ -۵۰۷.۰۰

پرس چرخ و فلکی مخصوص چپ و راست پشت کُت برای فرآیند نهایی. دستگاهی با دو قسمت گردان ۱۸۰ درجه

پرس چرخ و فلکی مخصوص چپ و راست جلوی کُت مکپی مدل ۶۱۵۳ -۵۱۹.۰۰

پرس چرخ و فلکی مخصوص چپ و راست پشت کُت برای نهایی. دستگاهی با دو قسمت گردان ۱۸۰ درجه پایینی

پرس مخصوص بخش‌های چپ و راست جلوی کُت مکپی مدل ۶۱۵۳ -۵۵۳.۰۰

پرس مخصوص بخش‌های چپ و راست جلوی کُت و ژاکت برای فرآیند نهایی، دستگاهی الکتروپنوماتیکی با کنترل دستی/ خودکار و

پرس مخصوص بخش‌های چپ و راست و پشت کُت مکپی مدل ۷۲۳۹ -۵۵۳.۰۰

پرس مخصوص بخش‌های چپ و راست و پشت کُت و ژاکت برای فرآیند نهایی، دستگاهی الکتروپنوماتیکی با کنترل دستی/ خودکار

پرس نهایی بخش‌های چپ و راست و پشت کت مکپی مدل ۷۲۷۱ -۵۵۳.۰۰

دستگاهی الکتروپنوماتیکی با کنترل دستی/ خودکار و مناسب برای استفاده در مزون‌­ها و کارگاه‌­های تولیدی و موارد حرفه‌­ای و نیمه‌حرفه‌­ای.

پرس نهایی چپ و راست مخصوص جلوی کُت مکپی مدل ۶۱۵۳ -۲۰۷.۰۵

پرس نهایی چپ و راست مخصوص جلوی کُت و ژاکت برای فرآیند نهایی، دستگاهی الکتروپنوماتیکی با کنترل دستی/ خودکار و

پرس نهایی چپ و راست مخصوص جلوی کت مکپی مدل ۷۲۷۱ -۵۵۳.۰۰

پرس چپ و راست مخصوص جلوی کُت و ژاکت برای فرآیند نهایی، دستگاهی الکتروپنوماتیکی با کنترل دستی/ خودکار و مناسب