صفحه اصلی > دستگاه‌های سر نخ زنی

نمایش دادن همه 4 نتیجه

دستگاه سر نخ زن کابینتی

دستگاه سر نخ زن کابینتی جهت قطع کردن هرگونه سر نخ اضافی در پایان فرآیند دوخت انواع لباس‌ها به‌صورت اتوماتیک

دستگاه سرنخ زنی اتوماتیک

دستگاه سرنخ زنی اتوماتیک جهت قطع کردن هرگونه سر نخ اضافی در پایان فرآیند دوخت انواع لباس‌ها به‌صورت اتوماتیک و

دستگاه سرنخ زنی پرتابل

165/000/000 ریال
دستگاه سرنخ زنی پرتابل جهت قطع کردن هرگونه سر نخ اضافی در پایان فرآیند دوخت انواع لباس‌ها به‌صورت اتوماتیک و

دستگاه سرنخ زنی مکش دار

دستگاه سرنخ زنی مکش دار جهت قطع کردن هرگونه سر نخ اضافی در پایان فرآیند دوخت انواع لباس‌ها به‌صورت اتوماتیک