نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمایش 9 24 36

چرخ خیاطی کابویی سه سوزنه جک مدل ۹۲۷۰ موتور سرخود

چرخ خیاطی کابویی سه سوزنه جک مدل ۹۲۷۰ موتور سرخود، با قابلیتِ دوخت ساده­‌د‌وزی به­‌صورت دو یا سه­‌ردیف موازی از

چرخ خیاطی دو سوزنه کابویی غلتک دار هانری مدل HR927PL

چرخ خیاطی دو سوزنه کابویی غلتک دار هانری با قابلیتِ دوخت ساده­‌د‌وزی به­‌صورت دو ­‌ردیف موازی از روی پارچه و

چرخ خیاطی دو سوزنه کابویی هانری مدل HR927

چرخ خیاطی دو سوزنه کابویی هانری با قابلیتِ دوخت ساده­‌د‌وزی به­‌صورت دو ­‌ردیف موازی از روی پارچه و دوخت زنجیره­‌دوزی

چرخ خیاطی سه سوزنه کابویی جکی مدل JR928

چرخ خیاطی سه سوزنه کابویی جکی با قابلیتِ دوخت ساده­‌د‌وزی به­‌صورت دو یا سه­‌ردیف موازی از روی پارچه و دوخت

چرخ خیاطی سه سوزنه کابویی جکی مدل JR928

چرخ خیاطی سه سوزنه کابویی جکی با قابلیتِ دوخت ساده­‌د‌وزی به­‌صورت دو یا سه­‌ردیف موازی از روی پارچه و دوخت

چرخ خیاطی سه سوزنه کابویی غلتک دار هانری مدل HR928PL

چرخ خیاطی سه سوزنه کابویی غلتک دار هانری با قابلیتِ دوخت ساده­‌د‌وزی به­‌صورت سه ­‌ردیف موازی از روی پارچه و

چرخ خیاطی سه سوزنه کابویی لی دوزی زوجی مدل ۹۲۸ موتور سرخود

چرخ خیاطی سه سوزنه کابویی لی دوزی زوجی مدل ۹۲۷۰ موتور سرخود، با قابلیتِ دوخت ساده­‌د‌وزی به­‌صورت دو یا سه­‌ردیف

چرخ خیاطی سه سوزنه کابویی هانری مدل HR928

چرخ خیاطی سه سوزنه کابویی هانری با قابلیتِ دوخت ساده­‌د‌وزی به­‌صورت سه ­‌ردیف موازی از روی پارچه و دوخت زنجیره­‌دوزی

سه سوزنه کابویی اتومات هانری مدل HR9588

چرخ خیاطی سه سوزنه کابویی اتومات هانری با قابلیتِ دوخت ساده­‌د‌وزی به­‌صورت سه ­‌ردیف موازی از روی پارچه و دوخت

سه سوزنه کابویی جویتا مدل JT928

سه سوزنه کابویی جویتا با قابلیتِ دوخت ساده­‌د‌وزی به­‌صورت دو یا سه­‌ردیف موازی از روی پارچه و دوخت زنجیره­‌دوزی موازی