نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمایش 9 24 36

چرخ خیاطی الیک دی نمادوز کامپیوتری زوجی مدل ۱۹۰۰

چرخ خیاطی الیک دی نمادوز کامپیوتری زوجی مدل ۱۹۰۰ با قابلیتِ دوخت الیک و هرگونه طرح و نمای دیگر به‌صورت

چرخ خیاطی الیک دی نمادوز کامپیوتری زوجی مدل ۱۹۰۰DSS

چرخ خیاطی الیک دی نمادوز کامپیوتری زوجی مدل ۱۹۰۰DSS با قابلیتِ دوخت الیک و هرگونه طرح و نمای دیگر به‌صورت

چرخ خیاطی نمادوز فول اتومات زوجی مدل ۳۰۲۰

چرخ خیاطی نمادوز فول اتومات زوجی مدل ۳۰۲۰، با قابلیتِ دوخت دوخت طرح­‌های دریافتی مختلف روی پارچه به­‌صورت برجسته و

دستگاه نمادوز ضخیم دوز فول اتومات زوجی مدل ۵۷۷۰

دستگاه نمادوز ضخیم دوز فول اتومات زوجی مدل ۵۷۷۰، با قابلیتِ دوخت دوخت طرح­‌های دریافتی مختلف روی پارچه به­‌صورت برجسته

چرخ خیاطی نما زن تمام اتوماتیک زوجی مدل ZJ-M3-S500-SF

چرخ خیاطی نما زن تمام اتوماتیک زوجی مدل ۳۰۲۰، با قابلیتِ دوخت دوخت طرح­‌های دریافتی مختلف روی پارچه به­‌صورت برجسته

چرخ خیاطی نما زن فول اتومات جک مدل ۳۰۲۰

چرخ خیاطی نما زن فول اتومات جک مدل ۳۰۲۰، با قابلیتِ دوخت دوخت طرح­‌های دریافتی مختلف روی پارچه به­‌صورت برجسته

ماشین نمادوز تمام اتوماتیک زوجی مدل ZJ-M3-350-SF

ماشین نمادوز تمام اتوماتیک زوجی مدل ۳۰۲۰، با قابلیتِ دوخت دوخت طرح­‌های دریافتی مختلف روی پارچه به­‌صورت برجسته و بسیار

چرخ خیاطی نمادوز جک مدل ۱۰۰۸۰ فول اتومات

چرخ خیاطی نمادوز جک مدل ۱۰۰۸۰ فول اتومات و صفحه بزرگ، با قابلیتِ دوخت طرح­‌های دریافتی روی پارچه به­‌صورت برجسته

دستگاه نما زن تمام اتوماتیک زوجی مدل ZJ-M6-GS900-SF

دستگاه نما زن تمام اتوماتیک زوجی مدل ۳۰۲۰، با قابلیتِ دوخت دوخت طرح­‌های دریافتی مختلف روی پارچه به­‌صورت برجسته و

دستگاه نمادوز بزرگ تمام اتومات زوجی مدل ZJ-M5-S900H

دستگاه نمادوز بزرگ تمام اتومات زوجی ، با قابلیتِ دوخت دوخت طرح­‌های دریافتی مختلف روی پارچه به­‌صورت برجسته و بسیار