دستگاه لبتوی حرارتی پارچه مکپی مدل ۳۳۷.۴۸

دستگاه لبتوی حرارتی با قابلیت تا زدن لبه‌ی پارچه و اتصال آن با استفاده از چسب حرارتی. دستگاهی بدون صدا