نوار جفت کن حرارتی مکپی مدل ۳۳۸.۵۸

دستگاه نوار جفت کن حرارتی با قابلیت اتصال دو نوار به‌صورت هم‌مرکز یا لب‌به‌لب به‌یکدیگر و به‌صورت پیوسته. هم‌چنین دستگاهی