چرخ خیاطی دوخت دو کاره (سردوزی و راسته دوزی) جامبوبگ و بیگ بگ دایماکو مدل KC- 81300B

 • ساخت کشور تایوان، ۴ نخ
 • دوخت همزمان سردوزی، راسته دوزی و مغزی دوزی
 • مناسب جهت سردوزی  و دوخت بیگ بگ، جامبوبگ و موارد مشابه

چرخ خیاطی دوخت دو کاره (سردوزی و راسته دوزی) جامبوبگ و بیگ بگ یونیون اسپشیال مدل ۸۱۳۰۰

 • ساخت کشور آمریکا، ۴ نخ
 • دوخت همزمان سردوزی، راسته دوزی و مغزی دوزی
 • مناسب جهت سردوزی  و دوخت بیگ بگ، جامبوبگ و موارد مشابه

چرخ خیاطی دوخت راسته دوز دو سوزنه جامبوبگ و بیگ بگ یونیون اسپشیال مدل ۸۰۲۰۰

 • ساخت کشور آمریکا، ۴ نخ
 • قابلیت دوخت نخ‌های مناسب و بسیار ضخیم
 • مناسب جهت راسته‌دوزی و دوخت بیگ بگ، جامبوبگ و موارد مشابه

چرخ خیاطی دوخت راسته دوزی جامبوبگ نیولانگ مدل DR- 3A

 • ساخت کشور ژاپن، ۲ نخ
 • قابلیت دوخت نخ‌های مناسب و بسیار ضخیم
 • مناسب جهت راسته‌دوزی و دوخت بیگ بگ، جامبوبگ و موارد مشابه

چرخ خیاطی دوخت سردوزی جامبوبگ بافنگ GN20- 3

 • ساخت کشور چین، ۲ نخ
 • عرض کار بالا تا حد ۱۵.۵ میلی‌متر
 • مناسب جهت سردوزی  و دوخت بیگ بگ، جامبوبگ و موارد مشابه

چرخ خیاطی دوخت سردوزی جامبوبگ و بیگ بگ یونیون اسپشیال مدل ۸۱۵۰۰

 • ساخت کشور آمریکا، ۲ نخ
 • عرض کار بالا تا حد ۱۵.۵ میلی‌متر
 • مناسب جهت سردوزی  و دوخت بیگ بگ، جامبوبگ و موارد مشابه

چرخ خیاطی راسته دوز جامبوبگ و بیگ بگ کاربر از رو یونیون اسپشیال مدل ۸۰۷۰۰

 • ساخت کشور آمریکا
 • دوخت همزمان مغزی جامبوبگ روی کار
 • مناسب جهت راسته‌دوزی و دوخت بیگ بگ، جامبوبگ و موارد مشابه

چرخ خیاطی راسته دوز جامبوبگ و بیگ بگ کاربر از رو یونیون اسپشیال مدل 80800

 • ساخت کشور آمریکا
 • دوخت همزمان مغزی جامبوبگ روی کار
 • مناسب جهت راسته‌دوزی و دوخت بیگ بگ، جامبوبگ و موارد مشابه

چرخ خیاطی راسته دوز دو سوزنه جامبوبگ و بیگ بگ ایندرلی مدل IDL-80700

ساخت کشور تایوان دوخت به‌صورت دو سوزنه با استحکام دوخت بالا مناسب جهت دوخت کیسه‌های کانتینری با حجم زیاد

چرخ خیاطی سردوز جامبوبگ ایندرلی مدل IDL- 81500

 • ساخت کشور تایوان، ۲ نخ
 • عرض کار بالا تا حد ۱۵.۵ میلی‌متر
 • مناسب جهت سردوزی  و دوخت بیگ بگ، جامبوبگ و موارد مشابه

دستگاه سردوز جامبوبگ نیولانگ HR- 2A

 • ساخت کشور ژاپن، ۲ نخ
 • عرض کار بالا تا حد ۱۵.۵ میلی‌متر
 • مناسب جهت سردوزی  و دوخت بیگ بگ، جامبوبگ و موارد مشابه