دستگاه پرس لایی چسبان فیوزینگ مکس عرض ۶۰ سانتی‌متر

605/000/000 ریال
پرس لایی چسبان فیوزینگ مکس با قابلیت چسباندن انواع مختلف لایی به پارچه. با عبور پارچه از بین غلتک‌های گرم