چرخ خیاطی جگوار مدل DQS ۳۷۷

140/000/000 ریال
  • ساخت تایوان
  • مجهز به جعبه و سوزن نخ کن
  • سیستم نیمه الکترونیکی با قابلیت دوخت ۹۰ طرحِ متنوع

چرخ خیاطی جگوار مدل DQS ۴۰۳

135/000/000 ریال
  • ساخت تایوان
  • مجهز به جعبه و سوزن نخ کن
  • سیستم نیمه الکترونیکی با قابلیت دوخت ۵۷ طرحِ متنوع

ماشین خیاطی کامپیوتری جگوار مدل DQS ۴۰۵

14/000/000 ریال
  • ساخت تایوان
  • مجهز به جعبه و سوزن نخ کن
  • سیستم نیمه الکترونیکی با قابلیت دوخت ۵۷ طرحِ متنوع