الیک فول اتوماتیک اس جی جمسی مدل ۱۹۰۰

الیک فول اتوماتیک اس جی جمسی مدل ۱۹۰۰ با قابلیتِ دوخت الیک به‌صورت تمام اتوماتیک روی پارچه با سرعت بسیار بالا

چرخ خیاطی الیک اتوماتیک هیکاری مدل HK2900

چرخ خیاطی الیک اتوماتیک هیکاری با قابلیتِ دوخت الیک به‌صورت تمام اتوماتیک روی پارچه با سرعت بسیار بالا و مناسب

چرخ خیاطی الیک جویتا مدل JT1850

چرخ خیاطی الیک جویتا با قابلیتِ دوخت الیک به‌صورت تمام اتوماتیک روی پارچه با سرعت بسیار بالا و مناسب جهت

چرخ خیاطی الیک دی نمادوز کامپیوتری زوجی مدل ۱۹۰۰DSS

موتور سر خود، صدا و مصرف برق کم

سرعت بالا، مناسب برای فعالیت‌های تولیدی

قابلیت دوخت الیک، مادگی، مادگی چشمی، دکمه، دریافت طرح از طریق فِلَش و دوخت آن

چرخ خیاطی الیک صنعتی جکی مدل JT1850

چرخ خیاطی الیک صنعتی جکی مدل JT1850 با قابلیتِ دوخت الیک به‌صورت تمام اتوماتیک روی پارچه با سرعت بسیار بالا

چرخ خیاطی ‌الیک زن جک مدل ۱۹۰۰G فول اتومات

650/000/000 ریال
موتور سر خود، صدا و مصرف برق کم

سرعت بالا، مناسب برای فعالیت‌های تولیدی

قابلیت دوخت الیک، مادگی، مادگی چشمی، دکمه، دریافت طرح از طریق فِلَش و دوخت آن