دستگاه پرس دکمه زنی لمسه پنوماتیک مبل میکرون

ساخت کشور ترکیه مجهز به هِدِ برشِ دستی و هِدِ پِرِسِ پنوماتیک قالب قابل تغییر با شماره‌های استاندارد ۲۸، ۳۲ و ۳۶