دستگاه فیوزینگ پارچه هاشیما عرض ۴۵ سانتی‌متر مدل HP- 450M

ساخت کشور ژاپن عرض کار ۴۵ سانتی‌متر مناسب جهت واحدهای چاپ یا چسباندم لایی روی پارچه

دستگاه فیوزینگ پارچه هاشیما مدل HP- 600LF

ساخت کشور ژاپن ایستاده عرض کار ۶۰ سانتی‌متر مناسب جهت واحدهای چاپ یا چسباندم لایی روی پارچه

دستگاه فیوزینگ لایی چسب عرض ۹۰ سانت هاشیما مدل HP- 900LF

ساخت کشور ژاپن عرض قسمتِ مفید برای کار ۹۰ سانتی‌متر قابل استفاده برای صنایع چاپ و چسباندن انواع لایی به پارچه

دستگاه پرس لایی چسبان پارچه هاشیما عرض ۱۰۰ سانتی‌متر مدل HP- 1000LW

دستگاه پرس لایی چسبان پارچه هاشیما  عرض بزرگ با قابلیت چسباندن انواع مختلف لایی به پارچه. با عبور پارچه از

دستگاه پرس حرارتی چاپ لباس هاشیما مدل HP- 124AP

ساخت کشور ژاپن قابلیت تنظیم دما و فشار سیستم کار بسیار ساده و آسان