چرخ خیاطی راسته‌ دوز صنعتی موتور سرخود هیکاری مدل H8800E

چرخ خیاطی راسته‌ دوز صنعتی موتور سرخود هیکاری با قابلیتِ دوختِ ساده­‌دوزی با سرعت بسیار بالا و مناسب جهت استفاده

چرخ خیاطی راسته‌ دوز صنعتی کامپیوتری هیکاری مدل H8900

چرخ خیاطی راسته‌ دوز صنعتی کامپیوتری هیکاری با قابلیتِ دوختِ ساده­‌دوزی با سرعت بسیار بالا، قطع‌کردن خودکار نخ در ابتدا

چرخ خیاطی راسته‌ دوز صنعتی فول اتومات هیکاری مدل H9500N

چرخ خیاطی راسته‌ دوز صنعتی فول اتومات هیکاری با قابلیتِ دوختِ ساده­‌دوزی با سرعت بسیار بالا، قطع‌کردن خودکار نخ در

سردوز ۳ نخ صنعتی موتور سرخود هیکاری مدل HX6814

سردوز صنعتی۳ نخ موتور سرخود هیکاری، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا و مناسب جهت استفاده

سردوز ۴ نخ صنعتی موتور سرخود هیکاری مدل HX6814

سردوز ۴ نخ صنعتی موتور سرخود هیکاری، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا و مناسب جهت

سردوز ۵ نخ صنعتی موتور سرخود هیکاری مدل HX6814

سردوز ۵ نخ صنعتی موتور سرخود هیکاری، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا و مناسب جهت

چرخ خیاطی سردوز ۵ نخ فوق ضخیم کامپیوتری هیکاری مدل 8V

ساخت کشور چین دستگاهی با دوام و کیفیت ساخت بالا فوق ضخیم، مناسب جهت دوخت‌های ضخیم مانند جین  

سردوز ۳ نخ کامپیوتری هیکاری مدل HX6800

سردوز ۳ نخ کامپیوتری هیکاری، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا و مناسب جهت استفاده در

سردوز ۴ نخ کامپیوتری هیکاری مدل HX6800

سردوز ۴ نخ کامپیوتری هیکاری، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا و مناسب جهت استفاده در

سردوز ۳ نخ کاربر از رو هیکاری مدل HXT6800T

سردوز ۳ نخ کاربر از رو هیکاری، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا و مناسب جهت

سردوز ۴ نخ کاربر از رو هیکاری مدل HXT6800T

سردوز ۴ نخ کاربر از رو هیکاری، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا و مناسب جهت

سردوز ۵ نخ کاربر از رو هیکاری مدل HXT6800T

سردوز ۵ نخ کاربر از رو هیکاری، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا و مناسب جهت

سردوز ۳ نخ لوله ای فول اتوماتیک هیکاری مدل HX6914T

سردوز ۳ نخ لوله ای فول اتوماتیک هیکاری، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا و مناسب

سردوز ۴ نخ لوله ای فول اتوماتیک هیکاری مدل HX6914T

سردوز ۴ نخ لوله ای فول اتوماتیک هیکاری، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا و مناسب

سردوز ۵ نخ لوله ای فول اتوماتیک هیکاری مدل HX6914T

سردوز ۵ نخ لوله ای فول اتوماتیک هیکاری، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا و مناسب