چرخ خیاطی آستین دوز و آستین چسبان ژوکی مدل DP- 2100

ساخت کمپانی ژوکی و کشور ژاپن سیستم تمام اتوماتیک دوخت و کشش نخ قابلیت تقسیم دوخت به چند بخش جهت سهولت در کار