ماشین برش پارچه فول اتوماتیک یونی‌کات مدل fashion

ماشین برش پارچه فول اتوماتیک یونی‌ کات مدل fashion، با قابلیت برش پارچه در طرح‌های گوناگون و متنوع. توانایی دریافت

دستگاه برش پارچه صنعتی تمام اتوماتیک یونی‌کات مدل پرایم

دستگاه برش پارچه صنعتی تمام اتوماتیک یونی‌کات مدل پرایم، با قابلیت برش پارچه در طرح‌های گوناگون و متنوع. توانایی دریافت

دستگاه سی ان سی برش پارچه یونی‌کات مدل وان.۵

دستگاه سی ان سی برش پارچه یونی‌ کات مدل وان.۵، با قابلیت برش پارچه در طرح‌های گوناگون و متنوع. توانایی