در حال نمایش 2 نتیجه

چرخ خیاطی بطر کفاشی تک سوزن کامپیوتری زوجی مدل ۹۶۱۰

سهولت در چرخش کار آسیابی، جهت سهولت دوخت‌های ضخیم‌تر فول اتوماتیک: قابلیت قطعِ نخ، سرقائمی و پایه بلند کن اتوماتیک

چرخ خیاطی بطر کفاشی دو سوزن کامپیوتری زوجی مدل ۹۶۲۰

سهولت در چرخش کار آسیابی، جهت سهولت دوخت‌های ضخیم‌تر فول اتوماتیک: قابلیت قطعِ نخ، سرقائمی و پایه بلند کن اتوماتیک