بطر دو پایه هایلید مدل GC24628

بطر دو پایه هایلید مدل GC24628 با میل سوزن متحرک و بازوی استوانه‌ای عمودی مناسب برای دوخت چرم و انواع

چرخ خیاطی بطر آسیابی هایلید مدل GC24518

چرخ خیاطی بطر آسیابی هایلید مدل GC24518 با میل سوزن متحرک و بازوی استوانه‌ای عمودی مناسب برای دوخت انواع مواد

چرخ خیاطی بطر استوانه ای فوق ضخیم هایلید مدل GC24698-5/-6

چرخ خیاطی بطر استوانه ای فوق ضخیم هایلید مدل GC24698-5/-6، چرخ خیاطی دو پایه و ضخیم‌دوز با میل سوزن متحرک

چرخ خیاطی بطر ته کیف دوز با بازوی بلند و قابل تنظیم هایلید مدل GC24699

چرخ خیاطی بطر ته کیف دوز با بازوی بلند و قابل تنظیم هایلید مدل GC24699، چرخ خیاطی دو پایه و ضخیم‌دوز

چرخ خیاطی بطر چمدان دوزی دهنه بلند هایلید مدل GC24698-25

چرخ خیاطی بطر چمدان دوزی دهنه بلند هایلید مدل GC24698-25، چرخ خیاطی دو پایه با میل سوزن متحرک و بازوی استوانه‌ای

چرخ خیاطی بطر دو پایه هایلید مدل GC24608

چرخ خیاطی بطر دو پایه هایلید مدل GC24608 با میل سوزن متحرک و بازوی استوانه‌ای عمودی مناسب برای دوخت چرم

چرخ خیاطی بطر دو سوزن استپ دار هایلید مدل GC24528-B

چرخ خیاطی بطر دو سوزن استپ دار هایلید مدل GC24528-B با میل سوزن متحرک، ضخیم‌دوز و بازوی استوانه‌ای عمودی مناسب

چرخ خیاطی بطر قطع کن دار هایلید مدل GC24688

چرخ خیاطی بطر قطع کن دار هایلید مدل GC24688، چرخ خیاطی دو پایه و ضخیم‌دوز هایلید با میل سوزن متحرک و

چرخ خیاطی بطر کف کیف دوزی صنعتی بازو بلند هایلید مدل GC24698

چرخ خیاطی بطر کف کیف دوزی صنعتی بازو بلند هایلید مدل GC24698 با میل سوزن متحرک و بازوی استوانه‌ای عمودی

چرخ خیاطی کفاشی بطر هایلید مدل GC24018

چرخ خیاطی کفاشی بطر هایلید مدل GC24018 با بازوی استوانه‌ای عمودی مناسب برای دوخت انواع مواد و اجسام با ضخامت

چرخ خیاطی بطر دو پایه هایلید مدل GC22618

چرخ خیاطی بطر دو پایه هایلید مدل GC22618 مخصوص دوخت ابزار چرمی با بازوی استوانه‌ای مناسب برای دوخت انواع مواد

چرخ خیاطی بطر دو پایه هایلید مدل GC2268

چرخ خیاطی بطر دو پایه هایلید مدل GC2268 مخصوص دوخت ابزار چرمی با بازوی استوانه‌ای مناسب برای دوخت انواع مواد

چرخ خیاطی بطر زوار دوز پوزه باریک هایلید مدل GC2268

چرخ خیاطی بطر زوار دوز پوزه باریک هایلید مدل GC2268 مخصوص دوخت ابزار چرمی با بازوی استوانه‌ای مناسب برای دوخت

چرخ خیاطی بطر فوق ضخیم هایلید مدل GA2688-1

چرخ خیاطی بطر فوق ضخیم هایلید مدل GA2688-1 مخصوص دوخت ابزار چرمی بسیار ضخیم با بازوی استوانه‌ای مناسب برای دوخت

چرخ خیاطی فیلتر دوزی دو سوزنه هایلید مدل GC2268-2BXL

چرخ خیاطی فیلتر دوزی دو سوزنه هایلید مدل GC2268-2BXL مخصوص دوخت ابزار چرمی بسیار ضخیم و بلند و به‌خصوص مناسب