چرخ خیاطی راسته‌ دوز صنعتی موتور سرخود هیکاری مدل H8800E

چرخ خیاطی راسته‌ دوز صنعتی موتور سرخود هیکاری با قابلیتِ دوختِ ساده­‌دوزی با سرعت بسیار بالا و مناسب جهت استفاده

چرخ خیاطی راسته‌ دوز صنعتی کامپیوتری هیکاری مدل H8900

158/000/000 ریال
چرخ خیاطی راسته‌ دوز صنعتی کامپیوتری هیکاری با قابلیتِ دوختِ ساده­‌دوزی با سرعت بسیار بالا، قطع‌کردن خودکار نخ در ابتدا

چرخ خیاطی راسته‌ دوز صنعتی فول اتومات هیکاری مدل H9500N

چرخ خیاطی راسته‌ دوز صنعتی فول اتومات هیکاری با قابلیتِ دوختِ ساده­‌دوزی با سرعت بسیار بالا، قطع‌کردن خودکار نخ در