چرخ خیاطی پس‌ دوز جک مدل زوسان

49/000/000 ریال
چرخ خیاطی پس‌ دوز جک مدل زوسان ، موتورکوچک با قابلیت دوخت پس­‌دوزی به­‌منظور عدم رویت آن از طرف دیگر