در حال نمایش 3 نتیجه

سردوز کش دوز صنعتی چهار نخ هانری مدل HR5214-LFC

سردوز کش دوز صنعتی چهار نخ هانری مدل HR5214-LFC، دوخت و اتصال انواع کِش روی لباس و سردوزی و برش

سردوز کش دوز صنعتی سه نخ هانری مدل HR5204-LFC

سردوز کش دوز صنعتی سه نخ هانری مدل HR5204-LFC، دوخت و اتصال انواع کِش روی لباس و سردوزی و برش

سردوز کشدوز فول اتومات رویانگ مدل RY-Q90PD

سردوز کشدوز فول اتومات رویانگ مدل RY-Q90PD، دوخت و اتصال انواع کِش روی لباس و سردوزی و برش پارچه با