چرخ خیاطی کمرکش ۱۲ سوزنه جک مدل JK-8009VCDI

سیستم کار ۱۲ سوزن مناسب جهت دوخت کمر، کش شلوار و موارد مشابه دیگر مجهز به غلتک جهت سهولت دوخت پارچه‌های نازک و ضخیم  

چرخ خیاطی کمرکش ۱۲ سوزنه ضخیم دوز موریلا مدل MR- 1412PRF

۱۲ سوزنه، با قابلیت انتخاب تعداد سوزن‌های کمتر مناسب جهت دوخت کمر، کش شلوار و موارد مشابه دیگر مجهز به غلتک فلزی جهت سهولت دوخت پارچه‌های ضخیم  

چرخ خیاطی چهار سوزنه کمرکش کینگتکس مدل MT4504P

ساخت کشور تایوان قابلیت دوخت برای انواع کار معمولی و جین سیستم کار با ۴ سوزن، قابلیت جداکردن تعدادی از سوزن‌ها و دوخت با سوزن‌های دیگر

چرخ خیاطی کمرکش شش سوزنه کینگتکس موتور بزرگ مدل MT4506P

ساخت کشور تایوان قابلیت دوخت برای انواع کار معمولی و جین سیستم کار با ۶ سوزن، قابلیت جداکردن تعدادی از سوزن‌ها و دوخت با سوزن‌های دیگر

چرخ خیاطی کمرکش ۶ سوزن کانزا اسپشیال مدل DLR1509PF

سیستم کار ۶ سوزن مناسب جهت دوخت کمر، کش شلوار و موارد مشابه دیگر مجهز به غلتک جهت سهولت دوخت پارچه‌های نازک و ضخیم  

چرخ خیاطی کمرکش چهار سوزنه اس جی جمسی مدل ۴۵۰۸

سیستم کار ۴ سوزن مناسب جهت دوخت کمر، کش شلوار و موارد مشابه دیگر مجهز به غلتک جهت سهولت دوخت پارچه‌های نازک و ضخیم  

چرخ خیاطی کمرکش لوله ای میل سوزن متحرک 4 سوزن کانزا اسپشیال مدل FBX1104P

میل سوزن متحرک دوام و استحکام بالا، ساخت کشور ژاپن ۴ سوزن با قابلیت حذف هرکدام از سوزن‌ها و تغییر فاصله‌ی دوخت