راسته‌ دوز فول اتومات جویتا مدل JT۹۰۰۰

راسته‌ دوز فول اتومات جویتا، با قابلیتِ قطع‌کردن خودکار نخ در ابتدا و انتهای دوخت، دوختِ ساده­‌دوزی با سرعت بسیار

راسته‌ دوز موتور سرخود جویتا مدل JT9900

راسته‌ دوز موتور سرخود جویتا با قابلیتِ دوختِ ساده­‌دوزی با سرعت بسیار بالا و مناسب جهت استفاده در مزون­‌ها، کارگاه­‌های

راسته‌ دوز موتور سرخود جویتا مدل JTVF-1D

راسته‌ دوز موتور سرخود جویتا با قابلیتِ دوختِ ساده­‌دوزی با سرعت بسیار بالا و مناسب جهت استفاده در مزون­‌ها، کارگاه­‌های

سردوز پنج نخ جویتا مدل JTMX3216

سردوز صنعتی پنج‌ نخ جویتا، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا و مناسب جهت استفاده در

سردوز چهار نخ جویتا مدل JTMX3216

سردوز صنعتی چهار نخ جویتا، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا و مناسب جهت استفاده در

سردوز سه نخ جویتا مدل JTMX3216

سردوز صنعتی سه نخ جویتا، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا و مناسب جهت استفاده در

چرخ خیاطی میاندوز جویتا مدل JT888

چرخ خیاطی میاندوز جویتا، با قابلیت دوخت میاندوزی با سرعت بالا و مناسب جهت استفاده در مزون­‌ها، کارگاه­‌های تولیدی و

چرخ خیاطی میاندوز کامپیوتری جویتا مدل JT881

چرخ خیاطی میاندوز کامپیوتری جویتا با قابلیت قطع خودکار نخ و پایه بلند کن اتومات در انتهای کار. با قابلیت

چرخ خیاطی میاندوز لوله ای کامپیوتری جویتا مدل JT999

چرخ خیاطی میاندوز کامپیوتری جویتا با قطر بازوی کوچک، قابلیت قطع خودکار نخ و پایه بلند کن اتومات در انتهای

راسته‌ تیغ‌ دار جویتا مدل JT8779

راسته‌ تیغ‌ دار جویتا مدل. دوخت راسته‌دوزی با سرعت بالا و برش همزمان پارچه با فاصله از دوخت. مناسب برای

دو سوزن دو ماکو استپدار جویتا مدل JT8450

دو سوزن دو ماکو جویتا، با قابلیتِ دوخت ساده­‌د‌وزی به­‌صورت دو ردیفه از روی کار و دوردیف ساده­‌دوزی در قسمت

دو سوزن دو ماکو استپدار جویتا مدل JT8528

دو سوزن دو ماکو استپدار جویتا، با قابلیتِ دوخت ساده­‌د‌وزی به­‌صورت دو ردیفه از روی کار و دوردیف ساده­‌دوزی در

دو سوزن دو ماکو جویتا مدل JT8518

دو سوزن دو ماکو جویتا، با قابلیتِ دوخت ساده­‌د‌وزی به­‌صورت دو ردیفه از روی کار و دوردیف ساده­‌دوزی در قسمت

سه سوزن سه قلاب جویتا مدل JT8778

سه سوزن سه قلاب جویتا، با قابلیتِ دوخت ساده­‌دوزی به­‌صورت سه ردیفه از روی کار و سه ردیف دوخت زنجیره

سه سوزنه کابویی جویتا مدل JT928

سه سوزنه کابویی جویتا با قابلیتِ دوخت ساده­‌د‌وزی به­‌صورت دو یا سه­‌ردیف موازی از روی پارچه و دوخت زنجیره­‌دوزی موازی