چرخ خیاطی سردوز پنج نخ کینگتکس مدل SH-7005

ساخت کشور تایوان سردوزی پنج نخ با قابلیت تبدیل به سه نخ مناسب جهت دوخت انواع پارچه‌ها به‌خصوص شلوار و پیراهن مردانه و زنانه

چرخ خیاطی سردوز چهار نخ کینگتکس مدل SH-7004

ساخت کشور تایوان سردوزی چهار نخ با قابلیت تبدیل به سه نخ مناسب جهت دوخت انواع پارچه‌ها به‌خصوص پارچه‌های کشی و تریکو

چرخ خیاطی سردوز سه نخ کینگتکس مدل SH-7003

ساخت کشور تایوان سیستم سردوزی ۳ نخ مناسب جهت دوخت انواع پارچه‌ها به‌خصوص پارچه‌های جنرال و عمومی سردوزی

چرخ خیاطی سردوز پنج نخ کینگتکس مدل UH9005

ساخت کشور تایوان سردوزی چهار نخ با قابلیت تبدیل به پنج نخ مناسب جهت دوخت انواع پارچه‌ها به‌خصوص شلوار و پیراهن مردانه و زنانه  

چرخ خیاطی سردوز چهار نخ کینگتکس مدل UH-9004

ساخت کشور تایوان سردوزی چهار نخ با قابلیت تبدیل به سه نخ مناسب جهت دوخت انواع پارچه‌ها به‌خصوص پارچه‌های کشی و تریکو  

چرخ خیاطی سردوز سه نخ کینگتکس مدل UH- 9003

ساخت کشور تایوان سیستم سردوزی ۳ نخ مناسب جهت دوخت انواع پارچه‌ها به‌خصوص پارچه‌های جنرال و عمومی سردوزی

چرخ خیاطی میاندوز صفحه تخت کینگتکس مدل FT7000

ساخت کشور چین موتور بزرگ، سیستم موتور کلاچی با تسمه صفحه تخت، مناسب برای انجام دوخت‌های عمومی میاندوزی

چرخ خیاطی میاندوز لوله ای کینگتکس مدل CXD2000 فول اتوماتیک

ساخت کشور تایوان صفحه لوله‌ای، مناسب جهت دوخت انواع کارهای گرد و لوله‌ای فول اتوماتیک، با قابلیت قطع نخ و بلند کردن پایه‌ی در انتهای دوخت به‌صورت اتوماتیک

چرخ خیاطی میاندوز لوله ای موتور سر خود کینگتکس مدل CTD9000

ساخت کشور تایوان صفحه لوله‌ای، مناسب جهت دوخت انواع کارهای گرد و لوله‌ای موتور سر خود، صدا و مصرف برق کم، قابلیت تنظیم موقعیت سوزن

چرخ خیاطی میاندوز موتور سرخود کینگتکس مدل FTU7000

ساخت کشور چین صفحه تخت، مناسب برای انجام دوخت‌های عمومی میاندوزی موتور سر خود، صدا و مصرف برق کم، قابلیت تنظیم موقعیت سوزن

میاندوز لوله ای کینگتکس مدل CXM2000 فول اتومات

میاندوز کینگتکس مدل CXM2000 فول اتومات. موتورسرخود با توانایی قطع خودکار نخ در ابتدا و انتهای دوخت، پایه بلندکن خودکار

چرخ خیاطی چهار سوزنه کمرکش کینگتکس مدل MT4504P

ساخت کشور تایوان قابلیت دوخت برای انواع کار معمولی و جین سیستم کار با ۴ سوزن، قابلیت جداکردن تعدادی از سوزن‌ها و دوخت با سوزن‌های دیگر

چرخ خیاطی کمرکش شش سوزنه کینگتکس موتور بزرگ مدل MT4506P

ساخت کشور تایوان قابلیت دوخت برای انواع کار معمولی و جین سیستم کار با ۶ سوزن، قابلیت جداکردن تعدادی از سوزن‌ها و دوخت با سوزن‌های دیگر