صفحه اصلی > اورلوک

نمایش دادن همه 13 نتیجه

چرخ خیاطی سردوز پنج نخ جک مدل e3 سرور موتور

140/000/000 ریال
موتور سر خود، صدا و مصرف برق کم قابلیت دوخت سردوزی به‌صورت پنج نخ

سرعت بالا، مناسب برای فعالیت‌های تولیدی

چرخ خیاطی سردوز چهار نخ جک مدل e3 سرور موتور

135/000/000 ریال
موتور سر خود، صدا و مصرف برق کم قابلیت دوخت سردوزی به‌صورت چهار نخ

سرعت بالا، مناسب برای فعالیت‌های تولیدی

چرخ خیاطی سردوز سه نخ جک مدل e3 سرور موتور

128/000/000 ریال
موتور سر خود، صدا و مصرف برق کم قابلیت دوخت سردوزی به‌صورت سه نخ

سرعت بالا، مناسب برای فعالیت‌های تولیدی

چرخ خیاطی سردوز چهار نخ صنعتی جک مدل e4s

145/000/000 ریال
موتور سر خود، صدا و مصرف برق کم

سرعت بالا، مناسب برای فعالیت‌های تولیدی

قابلیت دوخت سردوزی به‌صورت چهار نخ، با قابلیت تنظیم خودکار دستگاه هنگام دوخت پارچه‌های ضخیم و ظریف

چرخ خیاطی سردوز چهار نخ فول اتومات جک مدل C4

200/000/000 ریال
قابلیت دوخت سردوزی به‌صورت چهار نخ

سرعت بالا، مناسب برای فعالیت‌های تولیدی

اتوماتیک، قابلیت قطع کردنِ نخ و بلند کردن پایه به‌صورت خودکار در انتهای دوخت

چرخ خیاطی سردوز چهار نخ کامپیوتری سر قائمی زن جک مدل C۵ با مکش بادی

347/000/000 ریال
قابلیت دوخت سردوزی به‌صورت سه نخ فول اتوماتیک، قابلیت مَکِش تکه‌های برش خورده پارچه و دوخت نخ در داخل پارچه مجهز به سیستم دوخت نخ اول کار درون پارچه، به‌منشور حذف یک مرحله از فرآیند دوخت

چرخ خیاطی سردوز سه نخ جک مدل C4 فول اتوماتیک

195/000/000 ریال
قابلیت دوخت سردوزی به‌صورت سه نخ

سرعت بالا، مناسب برای فعالیت‌های تولیدی

اتوماتیک، قابلیت قطع کردنِ نخ و بلند کردن پایه به‌صورت خودکار در انتهای دوخت

سردوز پنج نخ کینگتکس مدل SH-7005

370/000/000 ریال
سردوز پنج نخ کینگتکس مدل SH-7005. دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا، با صدا و

سردوز چهار نخ کینگتکس مدل SH-7004

370/000/000 ریال
سردوز چهار نخ کینگتکس مدل SH-7003. دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا، با صدا و

سردوز سه نخ کینگتکس مدل SH-7003

360/000/000 ریال
سردوز سه نخ کینگتکس مدل SH-7003. دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا، با صدا و

چرخ خیاطی سردوز پنج نخ کینگتکس مدل UH9005

380/000/000 ریال
چرخ خیاطی سردوز پنج نخ کینگتکس مدل UH-9005. دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا، با

چرخ خیاطی سردوز چهار نخ کینگتکس مدل UH-9004

380/000/000 ریال
چرخ خیاطی سردوز چهار نخ کینگتکس مدل UH-9004. دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا، با

چرخ خیاطی سردوز سه نخ کینگتکس مدل UH-9003

370/000/000 ریال
چرخ خیاطی سردوز سه نخ کینگتکس مدل UH-9003. دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا، با