صفحه اصلی > دوخت کفش

در حال نمایش 9 نتیجه

چرخ خیاطی بطر آسیابی کفاشی تک سوزن کپیتال مدل CS- 972

تک سوزن آسیابی، جهت سهولت دوخت‌های ضخیم‌تر قابل اتصال انواع موتورهای بزرگ کلاجی، یا موتورهای کم‌مصرف دیجیتالی

چرخ خیاطی بطر آسیابی کفاشی دو سوزن کپیتال مدل CS- 974

دو سوزن، دوخت دو ردیفه در کنار یکدیگر آسیابی، جهت سهولت دوخت‌های ضخیم‌تر قابل اتصال انواع موتورهای بزرگ کلاجی، یا موتورهای کم‌مصرف دیجیتالی

چرخ خیاطی بطر آسیابی کفاشی کامپیوتری تک سوزن جک مدل S۵

تک سوزن آسیابی، جهت سهولت دوخت‌های ضخیم‌تر فول اتوماتیک: قابلیت قطعِ نخ، سرقائمی و پایه بلند کن اتوماتیک

چرخ خیاطی بطر آسیابی کفاشی کامپیوتری تک سوزن جک مدل S۷

تک سوزن آسیابی، جهت سهولت دوخت‌های ضخیم‌تر فول اتوماتیک: قابلیت قطعِ نخ، سرقائمی و پایه بلند کن اتوماتیک

چرخ خیاطی بطر آسیابی کفاشی کامپیوتری دو سوزن جک مدل S۵

دو سوزن آسیابی، جهت سهولت دوخت‌های ضخیم‌تر فول اتوماتیک: قابلیت قطعِ نخ، سرقائمی و پایه بلند کن اتوماتیک

چرخ خیاطی بطر آسیابی کفاشی کامپیوتری دو سوزن جک مدل S۷

دو سوزن آسیابی، جهت سهولت دوخت‌های ضخیم‌تر فول اتوماتیک: قابلیت قطعِ نخ، سرقائمی و پایه بلند کن اتوماتیک

چرخ خیاطی بطر کله اسبی کفاشی تک سوزنه آکپیتال مدل TK- 810F

ساخت کشور چین تک سوزن، قابلیت دوخت تک ردیف دوخت قابلیت دوخت انواع کارهای ضخامت معمولی تا حد متوسط  

چرخ خیاطی بطر کله اسبی کفاشی تک سوزنه سیلور مدل SN- C3810D

ساخت کشور چین تک سوزن، قابلیت دوخت تک ردیف دوخت در کنار یکدیگر قابلیت دوخت انواع کارهای ضخامت معمولی تا حد متوسط  

چرخ خیاطی بطر کله اسبی کفاشی دو سوزنه سیلور مدل SN- C3820D

ساخت کشور چین دو سوزن، قابلیت دوخت دو ردیف دوخت در کنار یکدیگر قابلیت دوخت انواع کارهای ضخامت معمولی تا حد متوسط