صفحه اصلی > دوخت کمر شلوار

نمایش 1–15 از 26 نتیجه

چرخ خیاطی کمرکش ۱۲ سوزنه جک مدل JK-8009VCDI

موجود در مدل‌های از ۴ تا ۲۵ سوزنه مناسب جهت دوخت کمر، کش شلوار و موارد مشابه دیگر مجهز به غلتک جهت سهولت دوخت پارچه‌های نازک و ضخیم  

چرخ خیاطی کمرکش ۱۲ سوزنه زوجی مدل ZJ- 1414

موجود در مدل‌های از ۴ تا ۲۵ سوزنه مناسب جهت دوخت کمر، کش شلوار و موارد مشابه دیگر مجهز به غلتک جهت سهولت دوخت پارچه‌های نازک و ضخیم

پل دوز اس جی جمسی مدل ۴۲۰۰

پل دوز اس جی جمسی مدل ۴۲۰۰ با قابلیت دوخت راسته دوزی در ردیف‌های موازی از رو و زیر پارچه

پل دوز کانزا اِسپِشیال سری DVK

پل دوز کانزا اِسپِشیال با قابلیت دوخت راسته دوزی در دو ردیف موازی از رو و بافت دوخت از زیر

پل دوز کانزا اِسپِشیال سری NW2202

پل دوز کانزا اِسپِشیال با قابلیت دوخت راسته دوزی در دو ردیف موازی از رو و بافت دوخت از زیر

چرخ خیاطی کمرکش چهار سوزنه اس جی جمسی مدل ۴۵۰۸

چرخ خیاطی کمرکش چهار سوزنه اس جی جمسی با قابلیت دوخت راسته دوزی در ردیف‌های موازی از رو و زیر

چهار سوزنه پیرهن کانزا اِسپِشیال مدل DFB1404PSF

چهار سوزنه پیرهن کانزا اِسپِشیال با قابلیت راسته‌دوزی در ردیف‌های موازی از رو و از زیر پارچه مناسب برای دوخت

چهار سوزنه لوله ای پیرهن کانزا اِسپِشیال مدل FX4404PSF

چهار سوزنه لوله ای پیرهن کانزا اِسپِشیال با قابلیت راسته‌دوزی در ردیف‌های موازی از رو و از زیر پارچه مناسب

کش دوز پوزه باریک کانزا اِسپِشیال مدل DX9900-4U

کش دوز پوزه باریک کانزا اِسپِشیال با قابلیت دوخت و اتصالِ کش روی شلوار، شورت و موارد دیگر با راسته‌دوزی

کش دوز پوزه باریک کانزا اِسپِشیال مدل DX9902-3U

کش دوز پوزه باریک کانزا اِسپِشیال با قابلیت دوخت و اتصالِ کش روی شلوار، شورت و موارد دیگر با راسته‌دوزی

کش دوز پوزه باریک کانزا اِسپِشیال مدل DX9904U

کش دوز پوزه باریک کانزا اِسپِشیال با قابلیت دوخت و اتصالِ کش روی شلوار، شورت و موارد دیگر با راسته‌دوزی

کش دوز کانزا اِسپِشیال مدل DFB1404PMD

کش دوز کانزا اِسپِشیال با قابلیت دوخت و اتصالِ کش روی شلوار، شورت و موارد دیگر با راسته‌دوزی در ردیف‌های

کش دوز لوله ای قطع‌کن دار ۱۲ سوزنه کانزا اِسپِشیال مدل FX4412P-UTC

کش دوز لوله ای قطع‌کن دار ۱۲ سوزنه کانزا اِسپِشیال با قابلیت دوخت و اتصالِ کش‌های به‌صورت بسته روی شلوار،

کش دوز لوله ای قطع‌کن دار کانزا اِسپِشیال مدل FX4404P-UTC

کش دوز لوله ای قطع‌کن دار کانزا اِسپِشیال با قابلیت دوخت و اتصالِ کش‌های به‌صورت بسته روی شلوار، شورت و

کش دوز لوله ای کانزا اِسپِشیال مدل FX4404PMD

کش دوز لوله ای کانزا اِسپِشیال با قابلیت دوخت و اتصالِ کش‌های به‌صورت بسته روی شلوار، شورت و موارد دیگر