صفحه اصلی > دیگ بخار سیلتر

در حال نمایش 14 نتیجه

دیگ بخار ۱۱ لیتری مکپی مدل ۴۱۲

دیگ بخار ۱۱ لیتری چرخ‌دار مکپی با قابلیت تولید بخار به‌صورت اتوماتیک با قابلیت اتصال به ۴ تا ۶ دسته

دیگ بخار ۲۰ لیتری مکپی مدل ۴۱۸

دیگ بخار ۲۰ لیتری مکپی با قابلیت تولید بخار به‌صورت اتوماتیک با قابلیت تولید بخار با فشار ۵ بار. مناسب

دیگ بخار ۴۷ لیتری مکپی مدل ۴۱۷

دیگ بخار ۴۷ لیتری مکپی با قابلیت تولید بخار به‌صورت اتوماتیک با قابلیت تولید بخار با فشار ۵ بار. مناسب

دیگ بخار ۷ لیتری مکپی مدل ۴۶۱

دیگ بخار ۷ لیتری چرخدار مکپی با قابلیت تولید بخار به‌صورت اتوماتیک با قابلیت اتصال دو عدد اتوی بخار. مناسب

دیگ بخار ۷۰ لیتری رویال

دیگ بخار ۷۰ لیتری رویال با قابلیت تولید بخار به‌صورت اتوماتیک با قابلیت تولید بخار با فشار ۵ بار. مناسب

دیگ بخار بوهار با ظرفیت ۷۰ لیتر

دیگ بخار بوهار با ظرفیت ۷۰ لیتر با قابلیت تولید بخار به‌صورت اتوماتیک با قابلیت تولید بخار با فشار ۵

دیگ بخار خیاطی ۸۰ لیتری الماس

دیگ بخار خیاطی ۸۰ لیتری الماس با قابلیت تولید بخار به‌صورت اتوماتیک با قابلیت تولید بخار با فشار ۵ بار.

دیگ بخار صنعتی ۱۲۰ لیتری الماس

دیگ بخار صنعتی ۱۲۰ لیتری الماس با قابلیت تولید بخار به‌صورت اتوماتیک با قابلیت تولید بخار با فشار ۵ بار.

دیگ بخار گازی ۷۰ لیتری الماس

دیگ بخار گازی ۷۰ لیتری الماس با قابلیت تولید بخار به‌صورت اتوماتیک با قابلیت تولید بخار با فشار ۵ بار.

واحد چند مرحله‌ای تامین‌کننده‌ی خلأ مکپی مدل ۶۰۷

دستگاه عمودی چند مرحله‌ای ایجاد کننده‌ی خلأ مکپی با قابلیت تولید خلأ به‌منظور فراهم‌نمودن مکشِ مورد نیاز برای میزهای مکش

واحد چند مرحله‌ای تامین‌کننده‌ی خلأ مکپی مدل ۶۱۰

دستگاه چند مرحله‌ای ایجاد کننده‌ی خلأ مکپی با قابلیت تولید خلأ به‌منظور فراهم‌نمودن مکشِ مورد نیاز برای میزهای مکش و

واحد چند مرحله‌ای تامین‌کننده‌ی خلأ مکپی مدل ۶۱۱

دستگاه چند مرحله‌ای ایجاد کننده‌ی خلأ مکپی با قابلیت تولید خلأ به‌منظور فراهم‌نمودن مکشِ مورد نیاز برای میزهای مکش و

واحد چند مرحله‌ای تامین‌کننده‌ی خلأ مکپی مدل ۶۱۲

دستگاه چند مرحله‌ای ایجاد کننده‌ی خلأ مکپی با قابلیت تولید خلأ به‌منظور فراهم‌نمودن مکشِ مورد نیاز برای میزهای مکش و

دیگ بخار ۷۰ لیتری بکو

دیگ‌های بخار دستگاه‌هایی به‌منظور تولید بخار در واحدهای تولیدی و کارخانجات تولید پوشاک می‌باشند که معمولا با گاز کار کرده و برای تولید بخار از گاز لوله‌کشی شهری استفاده می‌کنند. به‌وسیله‌ی لوله‌کشی مناسب می‌توان بخار دیگ‌های بخار را برای استفاده در دسته‌های اتو هدایت نمود. لازم به‌ذکر است دسته اتوهای مورد استفاده می‌توانند به‌صورت گازی یا برقی باشند که بخار مورد نیاز برای دسته اتوهای گازی تا ۳ برابر بیش‌تر از دسته اتوهای برقی می‌باشد.