صفحه اصلی > راسته دوز زوجی 9000

در حال نمایش 5 نتیجه

چرخ خیاطی راسته دوز اتوماتیک میل سوزن متحرک زوجی مدل ۹۹۰۳

مناسب جهت فعالیت‌های حرفه‌ای میل سوزن متحرک، حرکت میل سوزن همگام با کار پیش‌بر فول اتوماتیک: قطعِ نخ، پایه بلند کن و سرقائمی اتوماتیک در انتهای دوخت

چرخ خیاطی راسته دوز فول کامپیوتری زوجی مدل ۹۰۰۰E

سرعت بالا، مناسب برای فعالیت‌های تولیدی کارتل خشک، کمپلت ژاپن، تیغ برش نخ با دو تیغ متحرک فول اتوماتیک: سر قائمی، سر نخ زن و پایه بلند کن اتوماتیک

چرخ خیاطی راسته دوز فول کامپیوتری زوجی مدل A۸۰۰۰

طراحی وتکنولوژی جدید سرعت بالا، مناسب برای فعالیت‌های تولیدی فول اتوماتیک: سر قائمی، سر نخ زن و پایه بلند کن اتوماتیک

چرخ خیاطی راسته دوز فول کامپیوتری زوجی مدل A۸۱۰۰

طراحی وتکنولوژی جدید فول اتوماتیک: سر قائمی، سر نخ زن و پایه بلند کن اتوماتیک کارپیش‌بر مجهز به اِستِپ موتور، دوخت انواع راسته‌دوزی‌های مختلف

چرخ خیاطی راسته دوز فول کامپیوتری زوجی مدل A۹۲۰۰L

طراحی و تکنولوژی جدید فول اتوماتیک: سر قائمی، سر نخ زن و پایه بلند کن اتوماتیک کارپیش‌بر مجهز به اِستِپ موتور، دوخت انواع راسته‌دوزی‌های مختلف