صفحه اصلی > سردوز کاپیتال

نمایش 1–15 از 20 نتیجه

سردوز ۳ نخ صنعتی موتور سرخود هیکاری مدل HX6814

سردوز صنعتی۳ نخ موتور سرخود هیکاری، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا و مناسب جهت استفاده

سردوز ۴ نخ صنعتی موتور سرخود هیکاری مدل HX6814

سردوز ۴ نخ صنعتی موتور سرخود هیکاری، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا و مناسب جهت

سردوز ۵ نخ صنعتی موتور سرخود هیکاری مدل HX6814

سردوز ۵ نخ صنعتی موتور سرخود هیکاری، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا و مناسب جهت

سردوز صنعتی پنج نخ موتور سرخود هانری مدل HR5214

سردوز صنعتی پنج نخ موتور سرخود هانری مدل HR5214، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا

سردوز صنعتی چهار نخ موتور سرخود هانری مدل HR5214

سردوز صنعتی چهار نخ موتور سرخود هانری مدل HR5214، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا

سردوز صنعتی سه نخ موتور سرخود هانری مدل HR5204

سردوز صنعتی سه نخ موتور سرخود هانری مدل HR5204، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا

سردوز ضخیم دوز پنج نخ هانری مدل HR3216

سردوز ضخیم دوز پنج نخ هانری مدل HR3216، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ مناسب برای کارهای ضخیم و

سردوز ضخیم دوز صنعتی چهار نخ هانری مدل HR3216

سردوز ضخیم دوز صنعتی چهار نخ هانری مدل HR3216، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ مناسب برای کارهای ضخیم

سردوز ۳ نخ کامپیوتری هیکاری مدل HX6800

سردوز ۳ نخ کامپیوتری هیکاری، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا و مناسب جهت استفاده در

سردوز ۴ نخ کامپیوتری هیکاری مدل HX6800

سردوز ۴ نخ کامپیوتری هیکاری، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا و مناسب جهت استفاده در

سردوز جفت کن دو نخ هانری مدل ۵۲۰۳

سردوز جفت کن دو نخ هانری مدل ۵۲۰۳، دوخت سردوزی به‌صورت بسیار باریک و به‌هم فشرده (حالت ژور) و برش

سردوز ژور سه نخ موتور سرخود هانری مدل ۵۲۰۴- ۳۲R2

سردوز ژور سه نخ موتور سرخود هانری مدل ۵۲۰۴- ۳۲R2، دوخت سردوزی به‌صورت بسیار باریک و به‌هم فشرده (حالت ژور)

سردوز کش دوز صنعتی چهار نخ هانری مدل HR5214-LFC

سردوز کش دوز صنعتی چهار نخ هانری مدل HR5214-LFC، دوخت و اتصال انواع کِش روی لباس و سردوزی و برش

سردوز کش دوز صنعتی سه نخ هانری مدل HR5204-LFC

سردوز کش دوز صنعتی سه نخ هانری مدل HR5204-LFC، دوخت و اتصال انواع کِش روی لباس و سردوزی و برش

سردوز ۳ نخ کاربر از رو هیکاری مدل HXT6800T

سردوز ۳ نخ کاربر از رو هیکاری، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا و مناسب جهت