صفحه اصلی > سردوز کم صدا جک

نمایش دادن همه 14 نتیجه

چرخ خیاطی سردوز پنج نخ کامپیوتری بکلش دار جک مدل C۵ با مکش بادی

350/000/000 ریال
قابلیت دوخت سردوزی به‌صورت پنج نخ

قابلیت دوخت نخِ ابتدای کار در قیمت زیر و درون پارچه

فول اتوماتیک، قابلیت مَکِش تکه‌های برش خورده پارچه و نخ

چرخ خیاطی سردوز پنج نخ کامپیوتری بکلش دار جک مدل C۶ با مکش بادی

350/000/000 ریال
قابلیت دوخت سردوزی به‌صورت پنج نخ

قابلیت دوخت نخِ ابتدای کار در قیمت زیر و درون پارچه

فول اتوماتیک، قابلیت مَکِش تکه‌های برش خورده پارچه و نخ

چرخ خیاطی سردوز پنج نخ کامپیوتری فول اتوماتیک جک مدل C6

235/000/000 ریال
قابلیت دوخت سردوزی به‌صورت پنج نخ مجهز به سیستم تنظیم دستگاه متناسب با ضخامت و نوع پارچه

فول اتوماتیک، قابلیت برش نخ و بلند کردن پایه در ابتدا و انتهای دوخت

 

چرخ خیاطی سردوز چهار نخ فول اتومات جک مدل C4

200/000/000 ریال
قابلیت دوخت سردوزی به‌صورت چهار نخ

سرعت بالا، مناسب برای فعالیت‌های تولیدی

اتوماتیک، قابلیت قطع کردنِ نخ و بلند کردن پایه به‌صورت خودکار در انتهای دوخت

چرخ خیاطی سردوز چهار نخ کامپیوتری بکلش دار جک مدل C6 با مکش بادی

355/000/000 ریال
قابلیت دوخت سردوزی به‌صورت چهار نخ

قابلیت دوخت نخِ ابتدای کار در قیمت زیر و درون پارچه

فول اتوماتیک، قابلیت مَکِش تکه‌های برش خورده پارچه و دوخت نخ در داخل پارچه

چرخ خیاطی سردوز چهار نخ کامپیوتری سر قائمی زن جک مدل C۵ با مکش بادی

347/000/000 ریال
قابلیت دوخت سردوزی به‌صورت سه نخ فول اتوماتیک، قابلیت مَکِش تکه‌های برش خورده پارچه و دوخت نخ در داخل پارچه مجهز به سیستم دوخت نخ اول کار درون پارچه، به‌منشور حذف یک مرحله از فرآیند دوخت

چرخ خیاطی سردوز چهار نخ کامپیوتری فول اتوماتیک جک مدل C6

232/000/000 ریال
قابلیت دوخت سردوزی به‌صورت چهار نخ مجهز به سیستم تنظیم دستگاه متناسب با ضخامت و نوع پارچه

فول اتوماتیک، قابلیت برش نخ و بلند کردن پایه در ابتدا و انتهای دوخت

 

چرخ خیاطی سردوز سه نخ جک مدل C4 فول اتوماتیک

195/000/000 ریال
قابلیت دوخت سردوزی به‌صورت سه نخ

سرعت بالا، مناسب برای فعالیت‌های تولیدی

اتوماتیک، قابلیت قطع کردنِ نخ و بلند کردن پایه به‌صورت خودکار در انتهای دوخت

چرخ خیاطی سردوز سه نخ کامپیوتری بکلش دار جک مدل C6 با مکش بادی

345/000/000 ریال
قابلیت دوخت سردوزی به‌صورت سه نخ

قابلیت دوخت نخِ ابتدای کار در قیمت زیر و درون پارچه

فول اتوماتیک، قابلیت مَکِش تکه‌های برش خورده پارچه و دوخت نخ در داخل پارچه

چرخ خیاطی سردوز سه نخ کامپیوتری سر قائمی زن جک مدل C5 با مکش بادی

340/000/000 ریال
قابلیت دوخت سردوزی به‌صورت سه نخ

سرعت بالا، مناسب برای فعالیت‌های تولیدی

فول اتوماتیک، قابلیت مَکِش تکه‌های برش خورده پارچه و دوخت نخ در داخل پارچه

چرخ خیاطی سردوز سه نخ کامپیوتری فول اتوماتیک جک مدل C6

228/000/000 ریال
قابلیت دوخت سردوزی به‌صورت سه نخ مجهز به سیستم تنظیم دستگاه متناسب با ضخامت و نوع پارچه

فول اتوماتیک، قابلیت برش نخ و بلند کردن پایه در ابتدا و انتهای دوخت

 

چرخ خیاطی سردوز صنعتی پنج نخ جک مدل e4s

154/000/000 ریال
موتور سر خود، صدا و مصرف برق کم

سرعت بالا، مناسب برای فعالیت‌های تولیدی

قابلیت دوخت سردوزی به‌صورت پنج نخ، با قابلیت تنظیم خودکار دستگاه هنگام دوخت پارچه‌های ضخیم و ظریف

چرخ خیاطی سردوز صنعتی پنج نخ فوق ضخیم دوز جک مدل E4S

154/000/000 ریال
موتور سر خود، صدا و مصرف برق کم

سرعت بالا، مناسب برای فعالیت‌های تولیدی

قابلیت دوخت سردوزی به‌صورت پنج نخ برای مواد و پارچه‌های ضخیم و فوق ضخیم

سردوز چهار نخ جک مدل C4 فول اتوماتیک

200/000/000 ریال
سردوز چهارنخ جک مدل C4 فول اتوماتیک، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا، با صدا و