صفحه اصلی > سردوز کم صدا جک

نمایش 1–15 از 16 نتیجه

چرخ خیاطی سردوز پنج نخ فوق ضخیم دوز کامپیوتری جک مدل C4

سرعت بالا، مناسب برای فعالیت‌های تولیدی

قابلیت دوخت سردوزی به‌صورت سه نخ و پنج نخ اتوماتیک، قابلیت قطع کردنِ نخ و بلند کردن پایه به‌صورت خودکار در انتهای دوخت

چرخ خیاطی سردوز پنج نخ کامپیوتری بکلش دار جک مدل C۵ با مکش بادی

قابلیت دوخت سردوزی به‌صورت سه نخ و پنج نخ

قابلیت دوخت نخِ ابتدای کار در قیمت زیر و درون پارچه

فول اتوماتیک، قابلیت مَکِش تکه‌های برش خورده پارچه و نخ

چرخ خیاطی سردوز پنج نخ کامپیوتری بکلش دار جک مدل C۶ با مکش بادی

قابلیت دوخت سردوزی به‌صورت پنج نخ

قابلیت دوخت نخِ ابتدای کار در قیمت زیر و درون پارچه

فول اتوماتیک، قابلیت مَکِش تکه‌های برش خورده پارچه و نخ

چرخ خیاطی سردوز پنج نخ کامپیوتری جک مدل C4

سرعت بالا، مناسب برای فعالیت‌های تولیدی

قابلیت دوخت سردوزی به‌صورت سه نخ و پنج نخ اتوماتیک، قابلیت قطع کردنِ نخ و بلند کردن پایه به‌صورت خودکار در انتهای دوخت

چرخ خیاطی سردوز پنج نخ کامپیوتری فول اتوماتیک جک مدل C6

قابلیت دوخت سردوزی به‌صورت پنج نخ مجهز به سیستم تنظیم دستگاه متناسب با ضخامت و نوع پارچه

فول اتوماتیک، قابلیت برش نخ و بلند کردن پایه در ابتدا و انتهای دوخت

 

چرخ خیاطی سردوز چهار نخ کامپیوتری بکلش دار جک مدل C6 با مکش بادی

قابلیت دوخت سردوزی به‌صورت چهار نخ

قابلیت دوخت نخِ ابتدای کار در قیمت زیر و درون پارچه

فول اتوماتیک، قابلیت مَکِش تکه‌های برش خورده پارچه و دوخت نخ در داخل پارچه

چرخ خیاطی سردوز چهار نخ کامپیوتری جک مدل C4

قابلیت دوخت سردوزی به‌صورت چهار نخ

سرعت بالا، مناسب برای فعالیت‌های تولیدی

اتوماتیک، قابلیت قطع کردنِ نخ و بلند کردن پایه به‌صورت خودکار در انتهای دوخت

چرخ خیاطی سردوز چهار نخ کامپیوتری سر قائمی زن جک مدل C۵ با مکش بادی

قابلیت دوخت سردوزی به‌صورت سه نخ و چهار نخ فول اتوماتیک، قابلیت مَکِش تکه‌های برش خورده پارچه و دوخت نخ در داخل پارچه مجهز به سیستم دوخت نخ اول کار درون پارچه، به‌منظور حذف یک مرحله از فرآیند دوخت

چرخ خیاطی سردوز چهار نخ کامپیوتری فول اتوماتیک جک مدل C6

قابلیت دوخت سردوزی به‌صورت چهار نخ مجهز به سیستم تنظیم دستگاه متناسب با ضخامت و نوع پارچه

فول اتوماتیک، قابلیت برش نخ و بلند کردن پایه در ابتدا و انتهای دوخت

 

چرخ خیاطی سردوز سه نخ کامپیوتری بکلش دار جک مدل C6 با مکش بادی

قابلیت دوخت سردوزی به‌صورت سه نخ

قابلیت دوخت نخِ ابتدای کار در قیمت زیر و درون پارچه

فول اتوماتیک، قابلیت مَکِش تکه‌های برش خورده پارچه و دوخت نخ در داخل پارچه

چرخ خیاطی سردوز سه نخ کامپیوتری جک مدل C4

قابلیت دوخت سردوزی به‌صورت سه نخ

سرعت بالا، مناسب برای فعالیت‌های تولیدی

اتوماتیک، قابلیت قطع کردنِ نخ و بلند کردن پایه به‌صورت خودکار در انتهای دوخت

چرخ خیاطی سردوز سه نخ کامپیوتری سر قائمی زن جک مدل C5 با مکش بادی

قابلیت دوخت سردوزی به‌صورت سه نخ

سرعت بالا، مناسب برای فعالیت‌های تولیدی

فول اتوماتیک، قابلیت مَکِش تکه‌های برش خورده پارچه و دوخت نخ در داخل پارچه

چرخ خیاطی سردوز سه نخ کامپیوتری فول اتوماتیک جک مدل C6

قابلیت دوخت سردوزی به‌صورت سه نخ مجهز به سیستم تنظیم دستگاه متناسب با ضخامت و نوع پارچه

فول اتوماتیک، قابلیت برش نخ و بلند کردن پایه در ابتدا و انتهای دوخت

 

چرخ خیاطی سردوز صنعتی پنج نخ جک مدل e4s

 

سرعت بالا، مناسب برای فعالیت‌های تولیدی

قابلیت تنظیم خودکار دستگاه هنگام دوخت پارچه‌های ضخیم و ظریف

موتور سر خود، صدا و مصرف برق کم با قابلیت دوخت سردوزی به‌صورت پنج نخ

چرخ خیاطی سردوز صنعتی پنج نخ فوق ضخیم دوز جک مدل E4S

موتور سر خود، صدا و مصرف برق کم

سرعت بالا، مناسب برای فعالیت‌های تولیدی

قابلیت دوخت سردوزی به‌صورت پنج نخ برای مواد و پارچه‌های ضخیم و فوق ضخیم