صفحه اصلی > میز مکش دست دوم

در حال نمایش 12 نتیجه

میز اتو مکش دار قایقی الماس

میز اتو مکش دار قایقی الماس با قابلیت مَکِشِ پارچه روی میز جهت چسبیدن پارچه به میز و تسهیل فرآیند

میز مکش خیاطی قایقی رویال

میز مکش خیاطی قایقی رویال با قابلیت مَکِشِ پارچه روی میز جهت چسبیدن پارچه به میز و تسهیل فرآیند اتو،

میز مکش صنعتی مستطیلی ویشی

میز مکش صنعتی مستطیلی ویشی با قابلیت مَکِشِ پارچه روی میز جهت چسبیدن پارچه به میز و تسهیل فرآیند اتو،

میز مکش قایقی سیلتر ترک

میز مکش قایقی سیلتر ترک با قابلیت مَکِشِ پارچه روی میز جهت چسبیدن پارچه به میز و تسهیل فرآیند اتو،

میز مکش قایقی ویشی

میز مکش قایقی ویشی با قابلیت مَکِشِ پارچه روی میز جهت چسبیدن پارچه به میز و تسهیل فرآیند اتو، مناسب

میز مکش مستطیلی رویال

میز مکش مستطیلی رویال با قابلیت مَکِشِ پارچه روی میز جهت چسبیدن پارچه به میز و تسهیل فرآیند اتو، مناسب

میز مکش مستطیلی سیلتر ترک

میز مکش مستطیلی سیلتر ترک با قابلیت مَکِشِ پارچه روی میز جهت چسبیدن پارچه به میز و تسهیل فرآیند اتو،

میز مکش مستطیلی کاشیما

میز مکش مستطیلی کاشیما با قابلیت مَکِشِ پارچه روی میز جهت چسبیدن پارچه به میز و تسهیل فرآیند اتو، مناسب

میز مکش مستطیلی مکپی مدل ۱۶۷

میز مکش مستطیلی مکپی با قابلیت مَکِشِ پارچه روی میز جهت تسهیل فرآیند اتو، مناسب برای استفاده در مزون‌­ها و

میز مکش مخصوص درزهای حلقه آستین کُت مکپی مدل ۳۲۵۰ -۱۰۴.۲۱

میز اتو و مکش مخصوص درزهای حلقه آستین کًت و ژاکت مردانه، مناسب برای استفاده در مزون‌­ها و کارگاه‌­های تولیدی

میز مکش مخصوص درزهای سرشانه کُت مکپی مدل ۲۰۸۳ -۱۰۴.۲۱

میز اتو و مکش مخصوص درزهای سرشانه کًت و ژاکت مردانه، مناسب برای استفاده در مزون‌­ها و کارگاه‌­های تولیدی و

میز مکش مخصوص درزهای شانه چپ و راست کُت مکپی مدل ۲۰۷۷ -۱۰۴.۲۱

میز اتو و مکش مخصوص درزهای شانه چپ و راست کًت و ژاکت مردانه، مناسب برای استفاده در مزون‌­ها و