صفحه اصلی > چرخ خیاطی جویتا

نمایش 1–15 از 41 نتیجه

چرخ خیاطی راسته‌ دوز جک شرلی مدل ۹۱۵۰BS

سرعت بالا، مناسب برای فعالیت‌های تولیدی

قابلیت دوخت راسته‌دوزی روی انواع پارچه‌های مختلف موتور سر خود، صدا و مصرف برق کم، مناسب جهت محیط‌های کوچک

چرخ خیاطی راسته‌ دوز جک مدل f10 موتور سرخود

موتور سر خود، صدا و مصرف برق کم

سرعت بالا، مناسب برای فعالیت‌های تولیدی

قابلیت دوخت راسته‌دوزی روی انواع پارچه‌های مختلف

چرخ خیاطی راسته‌ دوز جک مدل f8 موتور سرخود

موتور سر خود، صدا و مصرف برق کم

سرعت بالا، مناسب برای فعالیت‌های تولیدی

قابلیت دوخت راسته‌دوزی روی انواع پارچه‌های مختلف

چرخ خیاطی راسته‌ دوز صنعتی جک مدل ۹۱۲۰BS

سرعت بالا، مناسب برای فعالیت‌های تولیدی

قابلیت دوخت راسته‌دوزی روی انواع پارچه‌های مختلف موتور سر خود، صدا و مصرف برق کم، مناسب جهت محیط‌های کوچک

چرخ خیاطی راسته‌ دوز جک نخ قطع کن دار مدل A2

سرعت بالا، مناسب برای فعالیت‌های تولیدی

نیمه اتوماتیک، سر نخ زن خودکار در انتهای دوخت قابلیت دوخت راسته‌دوزی روی انواع پارچه‌های مختلف  

راسته دوز موتور بزرگ هانری مدل HR8700

راسته دوز موتور بزرگ هانری مدل HR8700 با قابلیتِ دوختِ ساده­‌دوزی با سرعت بسیار بالا و مناسب جهت استفاده در

چرخ خیاطی راسته‌ دوز جک سخنگو مدل A4S فول اتومات

سرعت بالا، مناسب برای فعالیت‌های تولیدی

قابلیت دوخت راسته‌دوزی روی انواع پارچه‌های مختلف فول اتوماتیک. سر قائمی، سر نخ زن و پایه بلند کن اتوماتیک

چرخ خیاطی راسته‌ دوز جک ضخیم دوز کامپیوتری مدل A4BH

قابلیت دوخت انواع راسته‌دوزی‌های مختلف

سیستم سرقائمی و پایه بالابر اتوماتیک و برقی فول اتوماتیک. سر قائمی، سر نخ زن و پایه بلند کن اتوماتیک

چرخ خیاطی راسته‌ دوز جک ضخیم دوز کامپیوتری مدل A4FH

قابلیت دوخت انواع راسته‌دوزی‌های مختلف

سیستم سرقائمی و پایه بالابر اتوماتیک و برقی فول اتوماتیک. سر قائمی، سر نخ زن و پایه بلند کن اتوماتیک

چرخ خیاطی راسته‌ دوز جک فول اتوماتیک مدل A5W

سرعت بالا، مناسب برای فعالیت‌های تولیدی

قابلیت دوخت راسته‌دوزی روی انواع پارچه‌های مختلف فول اتوماتیک. سر قائمی، سر نخ زن و پایه بلند کن اتوماتیک

چرخ خیاطی راسته‌ دوز جک کامپیوتری مدل A4E

قابلیت دوخت انواع راسته‌دوزی‌های مختلف

قابلیت دوخت راسته‌دوزی روی انواع پارچه‌های مختلف فول اتوماتیک. سر قائمی، سر نخ زن و پایه بلند کن اتوماتیک

چرخ خیاطی راسته‌ دوز جک کامپیوتری مدل A4F

قابلیت دوخت انواع راسته‌دوزی‌های مختلف

سیستم سرقائمی و پایه بالابر اتوماتیک و برقی فول اتوماتیک. سر قائمی، سر نخ زن و پایه بلند کن اتوماتیک

چرخ خیاطی راسته‌ دوز جک کامپیوتری مدل A5E

قابلیت دوخت انواع راسته‌دوزی‌های مختلف

قابلیت دوخت راسته‌دوزی روی انواع پارچه‌های مختلف فول اتوماتیک. سر قائمی، سر نخ زن و پایه بلند کن اتوماتیک

چرخ خیاطی راسته‌ دوز جک کامپیوتری مدل A6F میل سوزن متحرک

سرعت بالا، مناسب برای فعالیت‌های تولیدی

قابلیت دوخت راسته‌دوزی روی انواع پارچه‌های مختلف فول اتوماتیک. سر قائمی، سر نخ زن و پایه بلند کن اتوماتیک

چرخ خیاطی راسته‌ دوز جک کامپیوتری مدل A6FE میل سوزن متحرک

فول اتوماتیک. سر قائمی، سر نخ زن و پایه بلند کن اتوماتیک

میل سوزن متحرک، جلوگیری از سر خوردن پارچه هنگام دوخت

قابلیت دوخت راسته‌دوزی‌های متنوع روی انواع پارچه‌های مختلف