صفحه اصلی > چرخ خیاطی دو سوزن دو قلاب

نمایش دادن همه 13 نتیجه

چرخ خیاطی دو سوزن دو ماکو استپدار جکی مدل JR8450

چرخ خیاطی دو سوزن دو ماکو استپدار جکی مدل JR8450، با قابلیتِ دوخت ساده­‌د‌وزی به­‌صورت دو ردیفه از روی کار

چرخ خیاطی دو سوزن دو ماکو جکی مدل JR8450

چرخ خیاطی دو سوزن دو ماکو جکی مدل JR8450، با قابلیتِ دوخت ساده­‌د‌وزی به­‌صورت دو ردیفه از روی کار و

چرخ خیاطی دو ماکو استپدار هیکاری مدل HT9220

چرخ خیاطی دو ماکو استپدار هیکاری، با قابلیتِ دوخت ساده­‌د‌وزی به­‌صورت دو ردیفه از روی کار و دوردیف ساده­‌دوزی در

چرخ خیاطی دو ماکو کامپیوتری هیکاری مدل HT9210

چرخ خیاطی دو ماکو کامپیوتری هیکاری، با قابلیتِ دوخت ساده­‌د‌وزی به­‌صورت دو ردیفه از روی کار و دوردیف ساده­‌دوزی در

دو ماکو استپدار هانری مدل HR8450

دو ماکو استپدار هانری مدل HR8450 با قابلیتِ دوخت ساده­‌د‌وزی به­‌صورت دو ردیفه از روی کار و دوردیف ساده­‌دوزی در

چرخ خیاطی دو سوزن دو قلاب زوجی مدل ۳۸۰۰ موتور سرخود

موتور سر خود، صدا و مصرف برق کم

سرعت بالا، مناسب برای فعالیت‌های تولیدی

دو سوزن همراه با دو قلاب، دوخت راسته‌دوزی با دو ردیف موازی از رو و زیر پارچه

چرخ خیاطی سه سوزن سه قلاب جکی مدل JR0058

چرخ خیاطی سه سوزن سه قلاب جکی مدل JR0058 با قابلیتِ دوخت ساده­‌دوزی به­‌صورت سه ردیفه از روی کار و

چرخ خیاطی سه سوزن سه قلاب رویانگ مدل RY3800

چرخ خیاطی سه سوزن سه قلاب رویانگ مدل RY3800، با قابلیتِ دوخت ساده­‌دوزی به­‌صورت سه ردیفه از روی کار و

چرخ خیاطی سه سوزن سه قلاب زوجی مدل ۳۸3۰ موتور سرخود

موتور سر خود، صدا و مصرف برق کم

سرعت بالا، مناسب برای فعالیت‌های تولیدی

سه سوزن همراه با سه قلاب، دوخت راسته‌دوزی با سه ردیف موازی از روی کار و سه ردیف موازی از زیر پارچه

چرخ خیاطی سوزن سه قلاب غلتک دار هانری مدل HR3800PL

چرخ خیاطی سوزن سه قلاب غلتک دار هانری مدل HR3800PL، با قابلیتِ دوخت ساده­‌د‌وزی  به­‌صورت سه ردیفه از روی کار

چرخ خیاطی سوزن سه قلاب هانری مدل HR3800

چرخ خیاطی سوزن سه قلاب هانری مدل HR3800، با قابلیتِ دوخت ساده­‌د‌وزی به­‌صورت سه ردیفه از روی کار و سه ردیف

دو سوزن دو قلاب هانری مدل HR3800

دو سوزن دو قلاب هانری مدل HR3800، با قابلیتِ دوخت ساده­‌د‌وزی  به­‌صورت دو ردیفه از روی کار و دو ردیف

سه سوزن سه قلاب جویتا مدل JT8778

سه سوزن سه قلاب جویتا، با قابلیتِ دوخت ساده­‌دوزی به­‌صورت سه ردیفه از روی کار و سه ردیف دوخت زنجیره