صفحه اصلی > چرخ خیاطی نیولایف خوبه؟

نمایش دادن همه 13 نتیجه

چرخ خیاطی ژانیما مدل ۲۱۰۰

64/000/000 ریال
 • ساخت چین
 •  فاقد جعبه و مجهز به سوزن نخ کن
 • سیستم نیمه الکترونیکی با قابلیت دوخت ۴۶ طرحِ متنوع

چرخ خیاطی ژانیما مدل ۲۲۰۰

64/000/000 ریال
 • ساخت چین
 •  فاقد جعبه سوزن نخ کن
 • سیستم نیمه الکترونیکی با قابلیت دوخت ۴۶ طرحِ متنوع

چرخ خیاطی ژانیما مدل ۲۳۰۰

64/000/000 ریال
 • ساخت چین
 •  فاقد جعبه و سوزن نخ کن
 • سیستم نیمه الکترونیکی با قابلیت دوخت ۴۶ طرحِ متنوع

چرخ خیاطی ژانیما مدل ۲۴۰۰

64/000/000 ریال
 • ساخت چین
 •  فاقد جعبه و سوزن نخ کن
 • سیستم نیمه الکترونیکی با قابلیت دوخت ۴۶ طرحِ متنوع

چرخ خیاطی کاچیران نیولایف مدل ۳۳۰۰

59/000/000 ریال
 • ساخت چین
 •  فاقد جعبه و مجهز به سوزن نخ کن
 • سیستم نیمه الکترونیکی با قابلیت دوخت ۴۶ طرحِ متنوع

چرخ خیاطی کاچیران نیولایف مدل ۳۵۰۰

59/000/000 ریال
 • ساخت ایران
 •  فاقد جعبه و مجهز به سوزن نخ کن
 • سیستم نیمه الکترونیکی با قابلیت دوخت ۴۶ طرحِ متنوع

چرخ خیاطی کاچیران نیولایف مدل ۳۷۰۰

59/000/000 ریال
 • ساخت ایران
 •  فاقد جعبه و مجهز به سوزن نخ کن
 • سیستم نیمه الکترونیکی با قابلیت دوخت ۴۶ طرحِ متنوع

چرخ خیاطی کاچیران نیولایف مدل ۳۹۰۰

59/000/000 ریال
 • ساخت ایران
 •  فاقد جعبه و مجهز به سوزن نخ کن
 • سیستم نیمه الکترونیکی با قابلیت دوخت ۴۶ طرحِ متنوع

چرخ خیاطی برنیتا مدل ۶۰۰۰

125/000/000 ریال
 • ساخت چین
 • مجهز به جعبه و سوزن نخ کن
 • قابلیت ترکیب مدل‌ها در حافظه‌ی دستگاه و دوخت انواع مختلف جادکمه
 • سیستم الکترونیکی با قابلیت دوخت ۱۲۰ طرحِ متنوع، حروف و اعداد انگلیسی

چرخ خیاطی کاچیران نیولایف مدل ۸۸۸

 • ساخت تایوان
 •  مجهز به جعبه و سوزن نخ کن
 • سیستم الکترونیکی با قابلیت دوخت ۲۰۰ طرحِ متنوع

چرخ خیاطی کاچیران نیولایف مدل ۹۸۸

 • ساخت تایوان
 •  مجهز به جعبه و سوزن نخ کن
 • سیستم الکترونیکی با قابلیت دوخت ۲۰۰ طرحِ متنوع

چرخ خیاطی کامپیوتری ژانیتا مدل ۵۳۰۰

 • ساخت چین
 • مجهز به جعبه و سوزن نخ کن
 • سیستم الکترونیکی با قابلیت دوخت ۲۰۰ طرح متنوع

چرخ خیاطی کامپیوتری ژانیتا مدل ۵۵۰۰

 • ساخت چین
 • مجهز به جعبه و سوزن نخ کن
 • سیستم الکترونیکی با قابلیت دوخت ۲۰۰ طرح متنوع