صفحه اصلی > چرخ خیاطی ژانیتا مدل ۸۱۰

نمایش دادن همه 13 نتیجه

چرخ خیاطی ژانیتا مدل ۸۱۰

 • ساخت چین
 • فاقد جعبه و مجهز به سوزن نخ کن
 • سیستم ژتون سر خود با قابلیت دوخت ۸ طرحِ متنوع

چرخ خیاطی ژانیتا مدل ۸۲۰

 • ساخت چین
 • فاقد جعبه و مجهز به سوزن نخ کن
 • سیستم ژتون سر خود با قابلیت دوخت ۸ طرحِ متنوع

چرخ خیاطی ژانیتا مدل ۸۲۵

 • ساخت چین
 •  مجهز به جعبه و سوزن نخ کن
 • سیستم ژتون سر خود با قابلیت دوخت ۸ طرحِ متنوع

چرخ خیاطی ژانیتا مدل ۸۳۰

 • ساخت چین
 •  مجهز به جعبه و سوزن نخ کن
 • سیستم ژتون سر خود با قابلیت دوخت ۲۲ طرحِ متنوع

چرخ خیاطی ژانیتا مدل ۸۴۰

 • ساخت چین
 •  مجهز به جعبه و سوزن نخ کن
 • سیستم ژتون سر خود با قابلیت دوخت ۸ طرحِ متنوع

چرخ خیاطی ژانیتا مدل ۸۵۰

 • ساخت چین
 •  مجهز به جعبه و سوزن نخ کن
 • سیستم ژتون سر خود با قابلیت دوخت ۸ طرحِ متنوع

چرخ خیاطی ژانیتا مدل ۸۶۰

 • ساخت چین
 •  مجهز به جعبه و سوزن نخ کن
 • سیستم ژتون سر خود با قابلیت دوخت ۲۲ طرح متنوع

چرخ خیاطی ژانیتا مدل ۸۷۰

 • ساخت چین
 • مجهز به جعبه و سوزن نخ کن
 • سیستم ژتون سر خود با قابلیت دوخت ۳۳ طرح متنوع

چرخ خیاطی ژولیتا مدل ۳۰۳۰

 • ساخت چین
 • فاقد جعبه و مجهز به سوزن نخ کن
 • سیستم ژتون سر خود با قابلیت دوخت ۳۳ طرح متنوع

چرخ خیاطی سینگر مدل Curvy

 • ساخت آمریکا
 • جادکمه اتومات، مجهز به جعبه و سوزن نخ کن
 • سیستم نیمه الکترونیکی با قابلیت دوخت ۳۰ طرح متنوع

چرخ خیاطی سینگر مدل تردیشن

 • ساخت آلمان
 • فاقد جعبه و سوزن نخ کن
 • سیستم ژتون سر خود با قابلیت دوخت طرح متنوع

چرخ خیاطی سینگر مدل ضخیم دوز Heavy Duty

 • ساخت آمریکا
 • سیستم طراحی شده بسیار ضخیم‌دوز
 • سیستم ژتون سر خود با قابلیت دوخت ۳۳ طرح متنوع

چرخ خیاطی جا دکمه اتوماتیک ژانیتا مدل ۸۸۰

 • ساخت چین
 • مجهز به جعبه و فاقد سوزن نخ کن
 • سیستم ژتون سر خود با قابلیت دوخت ۲۲ طرح متنوع