صفحه اصلی > چرخ خیاطی کمرکش کانزا

نمایش دادن همه 4 نتیجه

چرخ خیاطی کمرکش چهار سوزنه اس جی جمسی مدل ۴۵۰۸

چرخ خیاطی کمرکش چهار سوزنه اس جی جمسی با قابلیت دوخت راسته دوزی در ردیف‌های موازی از رو و زیر

کمرکش کانزا اِسپِشیال سری DLR

کمرکش کانزا اِسپِشیال با قابلیت دوخت راسته دوزی در ردیف‌های موازی از رو و زیر پارچه با سرعت بالا و

کمرکش کمپلتی میل سوزن متحرک کانزا اِسپِشیال مدل FBX1102PA-2AC/LS

کمرکش کمپلتی میل سوزن متحرک کانزا اِسپِشیال با قابلیت دوخت یک ردیف راسته دوزی از روی پارچه و دوخت با

کمرکش لوله ای میل سوزن متحرک کانزا اِسپِشیال مدل FBX1104P

کمرکش لوله ای میل سوزن متحرک کانزا اِسپِشیال با قابلیت دوخت راسته دوزی در ردیف‌های موازی از رو و زیر