صفحه اصلی > چرخ خیاطی کمرکش

در حال نمایش 7 نتیجه

چرخ خیاطی کمرکش ۱۲ سوزنه جک مدل JK-8009VCDI

موجود در مدل‌های از ۴ تا ۲۵ سوزنه مناسب جهت دوخت کمر، کش شلوار و موارد مشابه دیگر مجهز به غلتک جهت سهولت دوخت پارچه‌های نازک و ضخیم  

چرخ خیاطی کمرکش ۱۲ سوزنه زوجی مدل ZJ- 1414

موجود در مدل‌های از ۴ تا ۲۵ سوزنه مناسب جهت دوخت کمر، کش شلوار و موارد مشابه دیگر مجهز به غلتک جهت سهولت دوخت پارچه‌های نازک و ضخیم

پل دوز اس جی جمسی مدل ۴۲۰۰

پل دوز اس جی جمسی مدل ۴۲۰۰ با قابلیت دوخت راسته دوزی در ردیف‌های موازی از رو و زیر پارچه

چرخ خیاطی کمرکش چهار سوزنه اس جی جمسی مدل ۴۵۰۸

چرخ خیاطی کمرکش چهار سوزنه اس جی جمسی با قابلیت دوخت راسته دوزی در ردیف‌های موازی از رو و زیر

کمرکش کانزا اِسپِشیال سری DLR

کمرکش کانزا اِسپِشیال با قابلیت دوخت راسته دوزی در ردیف‌های موازی از رو و زیر پارچه با سرعت بالا و

کمرکش کمپلتی میل سوزن متحرک کانزا اِسپِشیال مدل FBX1102PA-2AC/LS

کمرکش کمپلتی میل سوزن متحرک کانزا اِسپِشیال با قابلیت دوخت یک ردیف راسته دوزی از روی پارچه و دوخت با

کمرکش لوله ای میل سوزن متحرک کانزا اِسپِشیال مدل FBX1104P

کمرکش لوله ای میل سوزن متحرک کانزا اِسپِشیال با قابلیت دوخت راسته دوزی در ردیف‌های موازی از رو و زیر