صفحه اصلی > چرخ خیاطی 12 سوزنه

نمایش دادن همه 14 نتیجه

چرخ خیاطی کمرکش ۱۲ سوزنه جک مدل JK-8009VCDI

موجود در مدل‌های از ۴ تا ۲۵ سوزنه مناسب جهت دوخت کمر، کش شلوار و موارد مشابه دیگر مجهز به غلتک جهت سهولت دوخت پارچه‌های نازک و ضخیم  

چرخ خیاطی کمرکش ۱۲ سوزنه زوجی مدل ZJ- 1414

موجود در مدل‌های از ۴ تا ۲۵ سوزنه مناسب جهت دوخت کمر، کش شلوار و موارد مشابه دیگر مجهز به غلتک جهت سهولت دوخت پارچه‌های نازک و ضخیم

چرخ خیاطی دوازده سوزنه هیکاری مدل HW800TA

چرخ خیاطی دوازده سوزنه هیکاری، با قابلیت دوخت راسته دوزی در ردیف‌های موازی از رو و زیر پارچه با سرعت

دوازده سوزنه کینگتکس موتور بزرگ مدل MT4512P

دوازده سوزنه کینگتکس مدل MT4506P. با قابلیت دوخت راسته دوزی در ردیف‌های موازی از رو و زیر پارچه با سرعت

چهار سوزنه پیرهن کانزا اِسپِشیال مدل DFB1404PSF

چهار سوزنه پیرهن کانزا اِسپِشیال با قابلیت راسته‌دوزی در ردیف‌های موازی از رو و از زیر پارچه مناسب برای دوخت

چهار سوزنه لوله ای پیرهن کانزا اِسپِشیال مدل FX4404PSF

چهار سوزنه لوله ای پیرهن کانزا اِسپِشیال با قابلیت راسته‌دوزی در ردیف‌های موازی از رو و از زیر پارچه مناسب

چین دوز ۱۲ سوزنه کانزا اِسپِشیال مدل DFB1412PQ

چین دوز ۱۲ سوزنه کانزا اِسپِشیال با قابلیت راسته‌دوزی در ردیف‌های موازی از رو و از زیر پارچه مناسب برای

نقشه زن کانزا اِسپِشیال مدل DFB1403PSM

نقشه زن کانزا اِسپِشیال با قابلیت دوخت و بافت انواع طرح‌ها و مدل‌های متنوع روی جین، کتان و سایر کارهای

نقشه زن چین دوز کانزا اِسپِشیال مدل DFB1412PSSM

نقشه زن چین دوز کانزا اِسپِشیال با قابلیت ایجاد چین با کش و دوخت و بافت انواع طرح‌ها و مدل‌های

چین سوزنی دوز ۱۲ سوزنه کانزا اِسپِشیال مدل DFB1412PTV

چین سوزنی دوز ۱۲ سوزنه کانزا اِسپِشیال با قابلیت راسته‌دوزی در ردیف‌های موازی از رو و از زیر پارچه مناسب

دستگاه چین پلیسه زن پارچه ۱۴ کاره ایندرلی مدل IDL-400

480/000/000 ریال
دستگاه چین پلیسه زن پارچه ۱۴ کاره ایندرلی با قابلیت ایجاد انواع چین‌های پلیسه در طرح‌های گوناگون و با استفاده

سه نواره ۱۲ سوزنه کانزا اِسپِشیال مدل DFB1406PL

سه نواره ۱۲ سوزنه کانزا اِسپِشیال با قابلیت راسته‌دوزی در ردیف‌های موازی از رو و از زیر پارچه مناسب برای

سه نواره لوله ای ۱۲ سوزنه کانزا اِسپِشیال مدل FX4406PL

سه نواره لوله ای ۱۲ سوزنه کانزا اِسپِشیال با قابلیت راسته‌دوزی در ردیف‌های موازی از رو و از زیر پارچه

نقشه زن چین دوز ۳۳ سوزنه کانزا اِسپِشیال مدل NB1433PSSM

نقشه زن چین دوز ۳۳ سوزنه کانزا اِسپِشیال با قابلیت ایجاد چین با کش و دوخت و بافت انواع طرح‌ها