چرخ خیاطی سردوز پنج نخ کامپیوتری بکلش دار جک مدل C۶ با مکش بادی

قابلیت دوخت سردوزی به‌صورت پنج نخ

قابلیت دوخت نخِ ابتدای کار در قیمت زیر و درون پارچه

فول اتوماتیک، قابلیت مَکِش تکه‌های برش خورده پارچه و نخ