صفحه اصلی > kansai special

نمایش 1–15 از 19 نتیجه

پل دوز کانزا اِسپِشیال سری DVK

پل دوز کانزا اِسپِشیال با قابلیت دوخت راسته دوزی در دو ردیف موازی از رو و بافت دوخت از زیر

پل دوز کانزا اِسپِشیال سری NW2202

پل دوز کانزا اِسپِشیال با قابلیت دوخت راسته دوزی در دو ردیف موازی از رو و بافت دوخت از زیر

چهار سوزنه پیرهن کانزا اِسپِشیال مدل DFB1404PSF

چهار سوزنه پیرهن کانزا اِسپِشیال با قابلیت راسته‌دوزی در ردیف‌های موازی از رو و از زیر پارچه مناسب برای دوخت

چهار سوزنه لوله ای پیرهن کانزا اِسپِشیال مدل FX4404PSF

چهار سوزنه لوله ای پیرهن کانزا اِسپِشیال با قابلیت راسته‌دوزی در ردیف‌های موازی از رو و از زیر پارچه مناسب

کش دوز پوزه باریک کانزا اِسپِشیال مدل DX9900-4U

کش دوز پوزه باریک کانزا اِسپِشیال با قابلیت دوخت و اتصالِ کش روی شلوار، شورت و موارد دیگر با راسته‌دوزی

کش دوز پوزه باریک کانزا اِسپِشیال مدل DX9902-3U

کش دوز پوزه باریک کانزا اِسپِشیال با قابلیت دوخت و اتصالِ کش روی شلوار، شورت و موارد دیگر با راسته‌دوزی

کش دوز پوزه باریک کانزا اِسپِشیال مدل DX9904U

کش دوز پوزه باریک کانزا اِسپِشیال با قابلیت دوخت و اتصالِ کش روی شلوار، شورت و موارد دیگر با راسته‌دوزی

کش دوز کانزا اِسپِشیال مدل DFB1404PMD

کش دوز کانزا اِسپِشیال با قابلیت دوخت و اتصالِ کش روی شلوار، شورت و موارد دیگر با راسته‌دوزی در ردیف‌های

کش دوز لوله ای قطع‌کن دار ۱۲ سوزنه کانزا اِسپِشیال مدل FX4412P-UTC

کش دوز لوله ای قطع‌کن دار ۱۲ سوزنه کانزا اِسپِشیال با قابلیت دوخت و اتصالِ کش‌های به‌صورت بسته روی شلوار،

کش دوز لوله ای قطع‌کن دار کانزا اِسپِشیال مدل FX4404P-UTC

کش دوز لوله ای قطع‌کن دار کانزا اِسپِشیال با قابلیت دوخت و اتصالِ کش‌های به‌صورت بسته روی شلوار، شورت و

کش دوز لوله ای کانزا اِسپِشیال مدل FX4404PMD

کش دوز لوله ای کانزا اِسپِشیال با قابلیت دوخت و اتصالِ کش‌های به‌صورت بسته روی شلوار، شورت و موارد دیگر

چین دوز ۱۲ سوزنه کانزا اِسپِشیال مدل DFB1412PQ

چین دوز ۱۲ سوزنه کانزا اِسپِشیال با قابلیت راسته‌دوزی در ردیف‌های موازی از رو و از زیر پارچه مناسب برای

نقشه زن کانزا اِسپِشیال مدل DFB1403PSM

نقشه زن کانزا اِسپِشیال با قابلیت دوخت و بافت انواع طرح‌ها و مدل‌های متنوع روی جین، کتان و سایر کارهای

نقشه زن چین دوز کانزا اِسپِشیال مدل DFB1412PSSM

نقشه زن چین دوز کانزا اِسپِشیال با قابلیت ایجاد چین با کش و دوخت و بافت انواع طرح‌ها و مدل‌های

چین سوزنی دوز ۱۲ سوزنه کانزا اِسپِشیال مدل DFB1412PTV

چین سوزنی دوز ۱۲ سوزنه کانزا اِسپِشیال با قابلیت راسته‌دوزی در ردیف‌های موازی از رو و از زیر پارچه مناسب