صفحه اصلی > سردوز زوجی دست دوم

نمایش 1–15 از 17 نتیجه

چرخ خیاطی سردوز ۴ نخ زوجی مدل B۹۰۰۰ موتور سر خود

140/000/000 ریال
سروو موتور: صدا و مصرف برق پایین چهار نخ، با قابلیت دوخت به‌صورت سه نخ تنظیم سرعت و موقعیت سوزن به‌صورت دیجیتالی

چرخ خیاطی سردوز ۵ نخ زوجی مدل B۹۰۰۰ موتور سر خود

144/000/000 ریال
سروو موتور: صدا و مصرف برق پایین پنج نخ، با قابلیت دوخت به‌صورت سه نخ تنظیم سرعت و موقعیت سوزن به‌صورت دیجیتالی

چرخ خیاطی سردوز ۵ نخ فوق ضخیم دوز زوجی مدل B۹۵۰۰ موتور سر خود

170/000/000 ریال
سروو موتور: صدا و مصرف برق پایین پنج نخ، با قابلیت دوخت به‌صورت سه نخ سوپر جت: سیستم کار پیش‌بر تقویت شده جهت سهولت جلو بردن کار

چرخ خیاطی سردوز سوپر جت ۴ نخ زوجی مدل B۹۵۰۰ موتور سر خود

151/000/000 ریال
سروو موتور: صدا و مصرف برق پایین چهار نخ، با قابلیت دوخت به‌صورت سه نخ سوپر جت: سیستم پیش برنده‌ی پارچه تقویت شده

چرخ خیاطی سردوز سوپر جت ۵ نخ زوجی مدل B۹۵۰۰ موتور سر خود

156/000/000 ریال
سروو موتور: صدا و مصرف برق پایین پنج نخ، با قابلیت دوخت به‌صورت سه نخ سوپر جت: سیستم کار پیش‌بر تقویت شده جهت سهولت جلو بردن کار

سردوز آستین دوز فول اتومات رویانگ مدل RY-Q90TD

سردوز آستین دوز فول اتومات رویانگ مدل RY-Q90TD، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ و سرعت بسیار بالا، با

سردوز چهار نخ لوله‌ ای کاربر از رو رویانگ مدل RY-Q90TD

سردوز چهار نخ لوله‌ ای کاربر از رو رویانگ مدل RY-Q90TD، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ و سرعت

سردوز کشدوز فول اتومات رویانگ مدل RY-Q90PD

سردوز کشدوز فول اتومات رویانگ مدل RY-Q90PD، دوخت و اتصال انواع کِش روی لباس و سردوزی و برش پارچه با

چرخ خیاطی سردوز ۳ نخ زوجی مدل B۹۰۰۰ موتور سر خود

136/000/000 ریال
سروو موتور: صدا و مصرف برق پایین تنظیم سرعت و موقعیت سوزن به‌صورت دیجیتالی سه نخ، مناسب جهت انجام فعالیت‌های جنرال و عمومی سردوزی

چرخ خیاطی سردوز سوپر جت ۳ نخ زوجی مدل B۹۵۰۰ موتور سر خود

147/000/000 ریال
سروو موتور: صدا و مصرف برق پایین سوپر جت: سیستم کارپیش‌بر تقویت شده سه نخ، مناسب جهت انجام فعالیت‌های جنرال و عمومی سردوزی

سردوز سه نخ موتورسرخود اس جی جمسی مدل ۷۷۲۰

سردوز سه نخ موتورسرخود اس جی جمسی مدل ۷۷۲۰، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ و سرعت بسیار بالا، با صدا

چرخ خیاطی سردوز پنج‌ نخ زوجی مدل ۹۵۰۰ فول اتوماتیک

240/000/000 ریال
قابلیت اتصال به سیستم مکش باد سوپر جت، سرعت تا ۷۰۰۰ بخیه در دقیقه فول اتوماتیک: افزایش سرعت و بازدهی تولید در کنار کاهش مصرف نخ و پارچه  

چرخ خیاطی سردوز چهار نخ زوجی مدل ۹۵۰۰ فول اتوماتیک

238/000/000 ریال
قابلیت اتصال به سیستم مکش باد سوپر جت، سرعت تا ۷۰۰۰ بخیه در دقیقه فول اتوماتیک: افزایش سرعت و بازدهی تولید در کنار کاهش مصرف نخ و پارچه  

چرخ خیاطی سردوز سه نخ زوجی مدل ۹۵۰۰ فول اتوماتیک

226/000/000 ریال
قابلیت اتصال به سیستم مکش باد سوپر جت، سرعت تا ۷۰۰۰ بخیه در دقیقه فول اتوماتیک: افزایش سرعت و بازدهی تولید در کنار کاهش مصرف نخ و پارچه  

چرخ خیاطی سردوز پنج‌ نخ لوله ای زوجی مدل ۹۵۲ موتور سر خود

موتور سر خود، صدا و مصرف برق کم

سرعت بالا، مناسب برای فعالیت‌های تولیدی

قابلیت دوخت سردوزی به‌صورت پنج نخ، مناسب جهت دوخت‌های لوله‌ای که نیاز به چرخش پارچه می‌باشد